Nieuws

Nieuwsflits 29 september 2017

Vattenfall/Nuon neemt windmolens over van Windcollectief Wieringermeer Vattenfall, het moederbedrijf van energiebedrijf Nuon, neemt de 32 windmolenposities over van de leden van Windcollectief Wieringermeer. Dit betekent dat Nuon eigenaar wordt van in totaal 82 windmolens van het toekomstige Windpark Wieringermeer, dat het grootste windpark op het Nederlandse vasteland moet worden. Nuon is al eigenaar van 50 turbines, maar krijgt met de overname een aanzienlijk groter deel in dit windpark. 10 jaar geleden is gestart met dit windpark en is de samenwerking ontstaan tussen ECN, Nuon en vennoten en Windcollectief Wieringermeer. ECN blijft eigenaar van de overige 17 windmolens in het windpark. Daarnaast komt er éà Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 6 september 2017

Kom naar de Open Winddag op 16 september! Op zaterdag 16 september doet Windpark Wieringermeer van 11.00 tot 15.00 uur haar deuren weer open voor het publiek. Op het testveld van ECN kunt u windturbines van dichtbij bekijken en er is volop informatie over de bouw en ontwikkeling van Windpark Wieringermeer. Het testveld bezoeken Dit jaar vindt de Open Winddag plaats bij ECN. Op het testveld krijgt u tekst en uitleg van onderzoeker Hans Verhoef, die vertelt wat er allemaal gebeurt. Hij kan bovendien allerlei algemene vragen over windenergie beantwoorden. De ingang van het te bezoeken deel van het testveld wordt gemarkeerd door vlaggen van Windpark Wieringermeer. Informatiecentrum In het paviljoen van ECN aan Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 3 augustus 2017

Windkrachtjournaal Het tweede Windkrachtjournaal staat online! We spreken met een lokale ondernemer, vertellen u alles over de werking van een windmolen, en gaan in gesprek met Gerard van Oostveen van Nuon over de vertraging van hun parkdeel en een eventuele nieuwe bedrijvenmarkt. Bekijk het tweede Windkrachtjournaal via deze link of op onze Facebookpagina. --- Demontage Oudelandertocht In de komende weken start de demontage van alle twaalf windturbines aan de Oudelandertocht. De windmolens van Nuon zijn verkocht aan een onderneming uit Litouwen en krijgen een tweede leven in Wit-Rusland en Kazachstan. Het afbreken van de molens is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe turbines van Windpark Wieringermeer. P Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 7 juni 2017

Terinzagelegging fase 5 Vanaf vrijdag 9 juni tot en met donderdag 20 juli liggen de ontwerpbesluiten voor fase 5 van Windpark Wieringermeer ter inzage. Het gaat in deze fase om de volgende ontwerpbesluiten: - Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines; - Omgevingsvergunning twee meetmasten; - WBR (Wet beheer rijkswaterstaatwerken) vergunning tijdelijke afritten A7. U kunt van 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 een zienswijze indienen op de genoemde ontwerpbesluiten. Meer informatie hierover vindt u op de website van RVO. Daar kunt u ook alle stukken inzien. Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines In de Nieuwsflits van 29 maart 2017 hebben wij bericht over de omgevingsvergunningen bouw en mil Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 20 april 2017

Nuon molens vertraagd door netaansluiting De 50 windmolens van Nuon van Windpark Wieringermeer lopen een vertraging op van zo’n acht maanden. De oorzaak van de vertraging is dat het windpark niet op tijd aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Netwerkbedrijf Liander heeft aangegeven dat aansluiting in juli 2018 bij nader inzien niet haalbaar is. De verwachting is dat de molens rond het eerste kwartaal van 2019 aangesloten kunnen worden. “Voor Nuon betekent deze vertraging een vervelende kink in de kabel. We zijn al jaren bezig met de voorbereidingen en hebben dit voorjaar helaas te horen gekregen dat de netaansluiting vertraagd is. De oorzaak hiervan ligt bij Netwerkbedrijf Liander. Afgelopen jaar Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 29 maart 2017

Terinzagelegging fase 4 Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage. Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een beroep instellen op de definitieve besluiten voor fase 4. Vergunningen van windturbines In mei 2016 is door de uitspraak van de Raad van State het Inpassingsplan onherroepelijk geworden. Het Inpassingsplan is een bestemmingsplan van, in het geval van Windpark Wieringermeer, het Rijk. Hierin zijn de exacte locaties én maximale afmetingen van Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 januari 2017

Veel belangstelling bedrijvenmarkt Op woensdagavond 26 oktober organiseerden de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer een bedrijvenmarkt in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. Het doel van deze markt was ondernemers uit de regio en de initiatiefnemers met elkaar te laten kennismaken en helder te krijgen of en wat de beide partijen voor elkaar kunnen betekenen rond de bouw van het park. Diverse oproepen in de lokale media leidde tot een flink aantal deelnemers: meer dan twintig bedrijven meldden zich aan en per bedrijf waren zo’n twee tot drie afgevaardigden aanwezig. Kansen voor ondernemers Bij de bouw van het park komen diverse soorten werkzaamheden kijken, van onderhoud tot civiele werkzaamhe Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 november 2016

Terinzagelegging stukken fase 4 Van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2016 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 4. Het gaat om een aantal ontwerpbesluiten: een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde  Flora en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. Op de website van RVO vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende besluiten. Via deze pagina kunt u de stukken direct inzien. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Windpark Wieringermeer op de website van RVO  of contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. Inloopbijeenkomst zonne-energie Nuon heeft plannen om bij de windmolens v Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 20 september

Aankondiging bedrijvenmarkt Windpark Wieringermeer Voor de constructie en exploitatie van Windpark Wieringermeer zoeken ECN, Nuon en Windcollectief Wieringermeer samenwerking met lokale bedrijven. Samen organiseren ze daarom op woensdag 26 oktober een bedrijvenmarkt. Via deze weg een oproep aan lokale bedrijven die interesse hebben, om zich hiervoor aan te melden. Programma De avond start om 20:00 uur in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 te Wieringerwerf. Na een presentatie over de constructie van het windpark vindt in dezelfde zaal een informatiemarkt plaats. Lokale bedrijven krijgen daar de gelegenheid met de drie initiatiefnemers in gesprek te gaan, vragen te stellen en hun gegevens achter te laten, zodat Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 1 september 2016

Brief Burenregeling verzonden Afgelopen juni hebben de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. Dinsdag is de brief verzonden aan de direct omwonenden die voor de Burenregeling in aanmerking komen. Daarin staat welke persoonlijke tegemoetkoming zij kunnen verwachten als de turbines eenmaal draaien. Zorgvuldig proces Via de Burenregeling ontvangen direct omwonenden, die binnen een straal van 1250 meter van één of meerdere turbines komen te wonen, een vergoeding. Daarbij geldt: hoe korter de afstand tot de dichtstbijzijnde turbine, hoe hoger de vergoeding. Ook te Lees meer