De Burenregeling

De ontwikkelaars van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van het windpark. Via de Burenregeling ontvangen omwonenden binnen 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. De Burenregeling is niet van toepassing op omwonenden in de kernen. Voor deze groep omwonenden is het Windfonds opgericht.

Akkoord bereikt

In juni 2016 zijn de Omgevingsraad en initiatiefnemers tot een akkoord gekomen over de hoogte en verdeling van de Burenregeling. Het oorspronkelijke budget is met ruim 40% is verhoogd tot € 429.000 per jaar, en zal verdeeld worden over ongeveer 330 huishoudens. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangt men meer, maar bij minder wind niet minder. De omwonenden die in aanmerking komen voor de regeling, hebben daar een brief over ontvangen. De Burenregeling is verbonden aan woningen: bij verhuizing gaat het recht op de regeling over op de nieuwe bewoners. De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens operationeel zijn. Dat is naar verwachting in 2019. De eerste betalingen volgen dan in 2020.

Polderprofijtplan

De Burenregeling maakt onderdeel uit van het Polderprofijtplan van Windpark Wieringermeer, met daarin ook een Windfonds dat jaarlijks ongeveer € 100.000 beschikbaar stelt voor maatschappelijke initiatieven in en rond de Wieringermeerpolder. Het Polderprofijtplan en de bedragen daarin zijn tot stand gekomen op basis van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land. De Omgevingsraad is een overlegorgaan waarin omwonenden, lokale organisaties en initiatiefnemers met elkaar in gesprek zijn over het windpark en de inrichting van onder andere de Burenregeling.