De Burenregeling

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van de opbrengst van het windpark. In juni 2016 zijn de Omgevingsraad en de initiatiefnemers tot een akkoord gekomen over de hoogte en verdeling van de vergoeding voor de omgeving en dit is op 26 oktober 2017 vastgelegd in de Burenregeling Windpark Wieringermeer. Nu Stichting Windloket Wieringermeer is opgericht, presenteren wij de Burenregeling ook op deze website.

Voor wie is de Burenregeling van toepassing?

De Burenregeling is van toepassing op omwonenden in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer, binnen 1250 meter van een windturbine. De Burenregeling is niet van toepassing op omwonenden die reeds financieel participeren bij Windpark Wieringermeer en op omwonenden in woonkernen. Voor deze laatste groep omwonenden is het Windfonds opgericht. Informatie over het Windfonds vindt u op de homepage van onze website.

Wat houdt de Burenregeling in?

Jaarlijks stellen de initiatiefnemers, Vattenfall en EWEF een bedrag beschikbaar van € 429.000 dat wordt verdeeld over ongeveer 330 adressen. De huishoudens op deze adressen ontvangen jaarlijks een bedrag dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangen omwonenden meer, maar bij minder wind niet minder. De omwonenden op de adressen die in aanmerking komen voor de regeling hebben daar in 2017 een brief over ontvangen. De Burenregeling is verbonden aan het adres: bij verhuizing gaat het recht op de regeling over op de nieuwe bewoners.

Wanneer gaat de Burenregeling van start?

De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens in bedrijf zijn. Dat is deels vanaf eerste helft, deels vanaf de tweede helft van 2019, en in de eerste helft van 2020. Wanneer een windturbine is gebouwd betekent dat nog niet dat de turbine direct operationeel is en gaat bijdragen aan de Burenregeling. Nadat de bouw is afgerond, volgt eerst een periode van testen en proefdraaien, daarna wordt de turbine officieel in bedrijf genomen. Dan is de turbine operationeel en levert hij energie aan het net. Vanaf dat moment ontvangen de initiatiefnemers de inkomsten en zal de opbouw van de vergoedingen beginnen. Het eerste kalenderjaar is de opbouw naar rato van het aantal maanden in het jaar dat de molen energie leverde aan het net. De betalingen van de vergoedingen vinden plaats binnen zes maanden na aanvang van het daarop volgende kalenderjaar. Elke turbine draagt vijftien volledige draai-jaren bij aan de burenregeling. Veelgestelde vragen en antwoorden over de Burenregeling vindt u hier.