De Burenregeling

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van de opbrengst van het windpark. In juni 2016 zijn de Omgevingsraad en de initiatiefnemers tot een akkoord gekomen over de hoogte en verdeling van de vergoeding voor de omgeving. De afspraken zijn vastgelegd in de Burenregeling Windpark Wieringermeer

 

Heeft u een brief ontvangen dat u in aanmerking komt voor de Burenregeling en wilt u uw gegevens invoeren? Klik dan op deze link: https://burenregeling.windparkwieringermeer.nl/.

Zo nodig vindt u hier een instructie voor het invoeren van uw gegevens: Instructie invoeren gegevens Burenregeling.

Voor wie is de Burenregeling van toepassing?

De Burenregeling is van toepassing op omwonenden in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer, binnen 1250 meter van een windturbine. De Burenregeling is niet van toepassing op omwonenden die reeds financieel participeren bij Windpark Wieringermeer en op omwonenden in woonkernen. Voor deze laatste groep omwonenden is het Windfonds opgericht. Informatie over het Windfonds vindt u op de homepage van onze website.

Wat houdt de Burenregeling in?

Jaarlijks stellen de initiatiefnemers, Vattenfall en EWEF een bedrag beschikbaar van € 429.000 dat wordt verdeeld over ongeveer 330 adressen. De huishoudens op deze adressen ontvangen jaarlijks een bedrag dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangen omwonenden meer, maar bij minder wind niet minder. De omwonenden op de adressen die in aanmerking komen voor de regeling hebben daar in 2017 een brief over ontvangen. De Burenregeling is verbonden aan het adres. Alleen de adressen die vanaf de start van het park onder de werking van de regeling vallen, komen in aanmerking.

Wanneer gaat de Burenregeling van start?

De Burenregeling is van start gegaan vanaf het moment dat de eerste windmolens in bedrijf zijn genomen. Dat was deels vanaf eerste helft, deels vanaf de tweede helft van 2019, en in de eerste helft van 2020. Wanneer een windturbine is gebouwd betekent dat nog niet dat de turbine direct operationeel is en gaat bijdragen aan de Burenregeling. Nadat de bouw is afgerond, volgt eerst een periode van testen en proefdraaien, daarna wordt de turbine officieel in bedrijf genomen. Dan is de turbine operationeel en levert hij energie aan het net. Vanaf dat moment ontvangen de initiatiefnemers de inkomsten en start de opbouw van de vergoedingen . Het eerste kalenderjaar is de opbouw naar rato van het aantal maanden in het jaar dat de molen energie leverde aan het net. De betalingen van de vergoedingen vinden plaats binnen zes maanden na aanvang van het daarop volgende kalenderjaar. Elke turbine draagt vijftien volledige draai-jaren bij aan de burenregeling. Veelgestelde vragen en antwoorden over de Burenregeling vindt u hier. Heeft u een brief ontvangen dat u in aanmerking komt voor de Burenregeling en wilt u uw gegevens invoeren? Klik dan op deze link: https://burenregeling.windparkwieringermeer.nl/.  Zo nodig vindt u hier een instructie voor het invoeren van uw gegevens: Instructie invoeren gegevens Burenregeling.

Heeft u vragen over de Burenregeling? Mail dan naar info@windparkwieringermeer.nl.