Nieuws

Windfonds Windpark Wieringermeer selecteert 23 projecten

Het Windfonds is ingesteld door de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Elk jaar wordt een deel van de opbrengst van het windpark gestort in dit fonds. Over het jaar 2021 ging het daarbij om een budget van € 75.000,- euro. Maar liefst 31 verenigingen en andere lokale initiatieven dienden een aanvraag in. Op basis van een aantal wegingsfactoren zijn 23 initiatieven geselecteerd voor financiële ondersteuning.

 

Het bestuur van Stichting Windloket, dat de aanvragen beoordeelt, was verrast door de grote variatie en de kwaliteit van de aanvragen. In totaal dienden 31 verenigingen en andere lokale initiatieven een aanvraag in voor een totaalbedrag van € 163.620,-, terwijl het bestuur zo’n € 75.000,- te besteden heeft. Uiteindelijk is aan 23 aanvragers een bedrag uit het Windfonds toegekend.

De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal wegingsfactoren, waaronder de doelstellingen van het Windfonds, het aantal mensen dat profiteert van het initiatief, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en zichtbaarheid. Aanvragen die een impuls betekenen voor het lokale verenigingsleven werden eveneens extra gewaardeerd. Zo scoorde elke aanvraag een aantal punten, op basis waarvan een bedrag is toegekend.

Aanvragers die eerder een cheque hebben ontvangen en initiatieven met een bereik van minder dan tien personen kwamen niet in aanmerking. Alle overige aanvragen zijn toegekend, met een minimumbedrag van € 500,- en een maximumbedrag van € 10.000,-. De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd, net als de aanvragers die helaas niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Volgend jaar wordt het Windfonds opnieuw opengesteld. Aanvragers worden ook aangemoedigd om dan opnieuw een voorstel in te dienen. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd op de website en Facebookpagina van Windpark Wieringermeer.