Nieuws

A.s.r. koopt deel Prinses Ariane windpark

Vattenfall heeft een deel van het Prinses Ariane windpark verkocht aan verzekeraar a.s.r. Het gaat om 32 van de 82 turbines. De verkoop heeft geen gevolgen voor de omgeving, want a.s.r. neemt alle bestaande afspraken over. Ook blijft Vattenfall het onderhoud van de turbines doen en zal het de komende jaren stroom van de windmolens blijven afnemen.

 

De verkoop past binnen de strategie van Vattenfall om binnen een generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. Om dit doel te bereiken wordt nu al fors geïnvesteerd in wind- en zonenergie en in energieopslag. Deze hernieuwbare bronnen moeten in de komende jaren fossiel opgewekte energie gaan vervangen, waarbij het aandeel groene energie steeds verder toeneemt. Om de klimaatdoelen te halen moet de energietransitie worden versneld. Vattenfall zal de komende jaren regelmatig (een deel van) haar parken verkopen. De opbrengsten van die verkopen kunnen worden gebruikt om nieuwe projecten te ontwikkelen die de fossielvrije ambitie dichterbij brengen.

 

De verkoop heeft geen gevolgen voor de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt met lokale belanghebbenden. De nieuwe eigenaar koopt alle plichten en rechten zoals deze met de Omgevingsadviesraad zijn afgesproken in de omgevingsovereenkomst. Er verandert dus niets aan deze afspraken.

 

Ook voor landeigenaren in de omgeving heeft de voorgenomen verkoop geen gevolgen. De afspraken die in de grondovereenkomsten en aktes staan blijven geldig. Hetzelfde geldt voor de afspraken met omwonenden. De turbines zullen blijven voldoen aan dezelfde eisen en gemaakte afspraken met betrekking tot de burenregeling blijven in stand.