Nieuws

WINDFONDS NOG OPEN TOT 12 MAART; dien nu je aanvraag in!

Bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving kunnen voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Dit kan nog tot uiterlijk 12 maart 2022. In mei 2022wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage.

 

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Tot 12 maart kunnen aanvragen voor initiatieven worden ingediend.

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. Zeker in deze tijd kunnen verenigingen wel een steuntje in de rug gebruiken. Initiatieven waarin aandacht is voor het geven van een nieuwe impuls aan het verenigingsleven worden in de beoordeling van de aanvraag extra gewaardeerd.

In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen.

De precieze voorwaarden, selectiecriteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Windpark Wieringermeer, onder ‘Windfonds’.

Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen. In mei 2022 maakt het bestuur de selectie bekend.

Windpark Wieringermeer is een project van Vattenfall, a.s.r. en ECN Wind Energy Facilities B.V. Met 99 windturbines is Windpark Wieringermeer het grootste windpark op land in Nederland. Meer informatie over Windpark Wieringermeer is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl.