Nieuws

Stichting Windloket Wieringermeer stelt Windfonds open

Met ingang van vandaag kunnen bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 12 maart 2022 worden ingediend. In mei 2022 wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage.

 

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor initiatieven worden ingediend.

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen. Aanvragen kunnen worden ingediend met gebruikmaking van dit formulier: Aanvraagformulier 2022 Windloket Windpark.

Zeker in deze tijd kunnen verenigingen wel een steuntje in de rug gebruiken. Initiatieven waarin aandacht is voor het geven van een nieuwe impuls aan het verenigingsleven worden in de beoordeling van de aanvraag extra gewaardeerd.

De precieze voorwaarden, selectiecriteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Windpark Wieringermeer, onder ‘Windfonds’. Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen. In mei 2022 maakt het bestuur de selectie bekend.

Op de foto zien we het team achter het Oorlogsmuseum dat vorig jaar een cheque van het Windfonds kreeg toegekend.

Windpark Wieringermeer is een project van Vattenfall, a.s.r. en ECN Wind Energy Facilities B.V. Met 99 windturbines is Windpark Wieringermeer het grootste windpark op land in Nederland. Meer informatie over Windpark Wieringermeer is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl.www.windparkwieringermeer.nl