Nieuws

Windfonds selecteert 20 projecten

Het Windfonds is opgericht door de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst van het windpark gestort in dit fonds. Over het jaar 2019 is een budget van € 75.000 euro beschikbaar gesteld. 38 verenigingen en andere lokale initiatieven hebben een aanvraag ingediend. Op basis van een aantal wegingsfactoren zijn 20 initiatieven geselecteerd voor financiële ondersteuning.       Het bestuur was onder de indruk van het aantal aanvragen, de inhoud en de kwaliteit ervan. De 38 verenigingen en lokale initiatieven hebben voor een bedrag van ruim € 200.000,- aanvragen ingediend, terwijl het bestuur Lees meer
Nieuws

Brieven Windfonds verstuurd

Deze week zijn de brieven verstuurd naar de aanvragers voor een vergoeding uit het Windfonds van Windpark Wieringermeer. De aanvraagtermijn werd in januari geopend en sloot eind februari. Nu horen de aanvragers hoe het bestuur over de plannen heeft besloten. Lees meer
Nieuws

Bouw Windpark Wieringermeer halverwege

De bouw van Windpark Wieringermeer is de laatste maanden gestaag gevorderd. Bij harde wind kunnen de kranen niet draaien en ligt het werk stil. Daar was zo nu en dan sprake van. De momenten waarop wel aan het park gewerkt kon worden, zijn echter optimaal benut. Onlangs werd dan ook een mijlpaal bereikt: de 41ste molen is gebouwd. Dat betekent dat de bouw van het park nu halverwege is. De verwachting is dat dit najaar de laatste molens afgebouwd zijn. Als ook de testfase voorspoedig verloopt, kan Windpark Wieringermeer volgens planning in 2020 volledig in gebruik worden genomen.   Lees meer
Nieuws

Aanvraagtermijn Windfonds gesloten

Tot en met 29 februari konden bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. De termijn voor indiening is per 1 maart verlopen. In mei maakt het bestuur van het Windfonds bekend wie er in aanmerking komen voor een bijdrage.   Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Het windpark is in 2019 voor een klein deel in bedrijf gegaan, dus is er sprake van een kleine opbrengst. De initiatiefnemers van Win Lees meer
Nieuws

Veelgestelde vragen over Burenregeling en verlichting

In de mailbox van Windpark Wieringermeer komen regelmatig vragen binnen over de Burenregeling en over de verlichting. Een overzicht van deze veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden, vindt u op deze website, onderaan de homepage. Heeft u een vraag of een opmerking? Mail deze dan naar info@windparkwieringermeer.nl. Lees meer
Nieuws

Vragen en antwoorden over verlichting

In de mailbox van Windpark Wieringermeer (info@windparkwieringermeer.nl) komen regelmatig vragen binnen over verlichting. We hebben deze vragen op een rij gezet en er antwoorden bij geformuleerd.  Klik hier voor uw vragen en antwoorden over verlichting. Lees meer
Nieuws

Werkzaamheden in het Robbenoordbos

Vanaf zaterdag 11 januari worden er in het Robbenoordbos windturbines geplaatst die onderdeel uitmaken van Windpark Wieringermeer. De werkzaamheden nemen zo'n drie maanden in beslag. Omdat de hijswerkzaamheden alleen kunnen plaatsvinden als er niet te veel wind staat, zal de bouw niet continu doorgaan. Intussen blijven de hekken staan op de plekken waar ze nu al staan. Om de veiligheid te waarborgen zullen medewerkers erop toezien dat bezoekers van het Robbenoordbos zich niet begeven in de gebieden waar de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Zij zullen u wellicht ook in dat kader aanspreken en u vragen om, voor uw veiligheid, een andere route te nemen. Wij hopen op uw begrip. Lees meer
Nieuws

Bouw Windpark Wieringermeer vordert gestaag

In deze editie van het Windkrachtjournaal vertelt Margot Kromhout van Vattenfall over de voortgang.   Lees meer
Nieuws

Ecologie en Windpark Wieringermeer

Hoe zit het met de ecologie en Windpark Wieringermeer? In dit filmpje vertellen we daar meer over:         Lees meer
Nieuws

Eerste windturbines in Windpark Wieringermeer leveren stroom

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van Windpark Wieringermeer. Inmiddels zijn talloze kilometers kabels en wegen aangelegd, funderingen en kraanopstelplaatsen gerealiseerd, en meer dan twintig windturbines overeind gezet. De eerste tien turbines leveren stroom en dat worden er elke dag meer. Daarmee worden flinke stappen gezet in de realisatie. Overigens bevinden de turbines die stroom leveren zich nog in de testfase, het kan nog wel een paar weken duren voordat ze officieel in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal het windpark in de loop van 2020 volledig gerealiseerd zijn.     Lees meer