Nieuws

Windfonds weer open voor initiatieven Wieringermeer

Inwoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving kunnen weer voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Dit kan tot uiterlijk 12 maart 2023. In mei 2023 maakt het bestuur van Stichting Windloket bekend wie in aanmerking komt voor een bijdrage.

 

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen (zie kaartje). Verenigingen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, zeker nu de kosten voor elektriciteit en aardgas zo gestegen zijn. Initiatieven die hierop inspelen worden in de beoordeling van de aanvraag extra gewaardeerd.

 

De precieze voorwaarden, selectiecriteria en het Aanvraagformulier 2023 Windfonds Windpark Wieringermeer zijn te vinden op deze website, onder ‘Windfonds’. Voorstellen kunnen worden ingediend via info@windparkwieringermeer.nl. Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen. In mei 2023 maakt het bestuur de selectie bekend.