Stap 1

Land bouwrijp maken

Stap 2

Aanleg wegen, kabels en fundering

Stap 3

Bouw windturbines

Stap 4

Afwerken bouwterrein en nazorg

Waar zijn we nu mee bezig

Update 29-10-2018

De bouw van Windpark Wieringermeer bevindt zich op dit moment in stap 1 en stap 2. Dat betekent dat alle voorbereidingen worden getroffen voor de feitelijke bouw van de windturbines. Op verschillende plekken wordt het land bouwrijp gemaakt, wegen aangelegd, heiwerkzaamheden verricht, beton gevlochten, funderingen gestort en kabels getrokken. Zo worden de contouren van het Windpark steeds meer zichtbaar. De eerste fundaties aan de Oudelandertocht zijn klaar, aan andere wordt hard gewerkt. Verder hebben zowel ECN Wind Energie Faclitities B.V. (EWEF) als Nuon, part of Vattenfall een keuze gemaakt voor de turbines die zij in Windpark Wieringermeer gaan bouwen. ECN heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor Lees meer

Het park levert groene stroom op voor 370.000 huishoudens.

Windpark Wieringermeer telt 99 molens en is daarmee het grootste windmolenpark op land in Nederland.

82 windmolens zijn in bezit van Nuon, part of Vattenfall en vennoten, de overige molens behoren tot het testveld van ECN.

De diameter van de fundatie voor een windmolen is 16,7 meter, dat is iets langer dan het strafschopgebied op een voetbalveld.

De bouw is gestart in 2018. Het park is eind 2019 volledig gerealiseerd.

De fundatie bevat 435 m3 beton en 45 ton staal.

De fundatie rust op 28 palen die maximaal 34 meter lang zijn.

Windkrachtjournaals

Windkrachtjournaal – juli 2017

21 juli 2018

Windkrachtjournaal – april 2017

12 april 2018

Windloket

Zodra het windpark klaar is, verzorgt het Windloket de informatievoorziening over Windpark Wieringermeer en behandelt vragen en klachten van omwonenden en andere belangstellenden. Vanuit het Windloket wordt bovendien de uitbetaling van de Burenregeling geregeld. Via de burenregeling kunnen omwonenden tot in een straal van 1250 meter rond het windpark, meeprofiteren van de opbrengst. Het Windloket is een onafhankelijke stichting in oprichting met drie bestuurders – gekozen door de initiatiefnemers en de Omgevingsraad – en een medewerker die de uitvoerende taken op zich neemt. U kunt uw vragen stellen via info@windparkwieringermeer.nl en fysiek op de locatie van het Nuon/Vattenfall paviljoen aan de Oosterterpweg 14 in Wieringerwerf. Meer informatie vindt u op deze website.

Stel uw vraag

Windfonds

Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen binnen een straal 3,5 km rondom de Wieringermeerpolder kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen.

Het bestuur van het Windfonds bepaalt welke projecten een subsidie krijgen toegekend. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het open houden van een zwembad of de realisatie van een half-pipe voor de jeugd. Stichting Windloket Wieringermeer bepaalt straks welke ideeën worden beloond. Voorstellen voor projecten kunnen vanaf de opening van het park worden ingediend.

Windpark Wieringermeer app

We vinden het belangrijk om alle projectbetrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Windpark Wieringermeer. Hiervoor hebben we een app ontwikkeld. Daarin staat niet alleen het nieuws, maar ook het weer in de Wieringermeer, de transportroutes, filemeldingen en, last but not least, de meldingen: daar kan je aangeven waar anderen van kunnen leren.

Je kunt de app ‘Bouw Windpark Wieringermeer’ downloaden in Google Play en de App Store.

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers voor de bouw van het Windpark Wieringermeer zijn Nuon, part of Vattenfall (samen met lokale vennoten) en ECN. Samen vormen zij het partnerschap Windkracht Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer werkt nauw samen met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

Over Nuon, part of Vattenfall

Nuon, part of Vattenfall, onderdeel van het Europese Vattenfall, produceert en levert elektriciteit, energie-gerelateerde producten en diensten, gas, warmte en koude. Nuo,n part of Vattenfall streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie; schoon, betrouwbaar en betaalbaar. Met 4.200 medewerkers bedient Nuon, part of Vattenfall circa 2 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Kijk op de website van Nuon, part of Vattenfall voor meer informatie.

Naar website

Wat is het belang van Windpark Wieringermeer voor Nuon, part of Vattenfall?

“Met windpark Wieringermeer wordt een substantiële bijdrage geleverd aan onze ambitie om binnen één generatie fossielvrije energie op te wekken. Daarnaast gaan we een duurzame relatie aan met het gebied Wieringermeer, iets waar we heel erg naar uit kijken!”

Ruben Lindenburg, Projectdirecteur Windpark Wieringermeer

Wat is het belang van Windpark Wieringermeer voor EWTF / EWEF?

“Met Windpark Wieringermeer heeft EWEF een world-class en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteit verkregen. EWEF heeft nu negen in plaats van vier locaties waar windturbinefabrikanten hun nieuwste prototypes kunnen beproeven en gereed maken voor serieproductie. En EWEF heeft nu acht nieuwe, grote windturbines met bijbehorende meet-infrastructuur waar ‘ECN part of TNO’ en haar (inter)nationale onderzoekspartners onderzoek kunnen uitvoeren ten behoeve van de energietransitie.”

Luc Rademakers, Managing Director ECN Wind Energy Facilities B.V.

Over EWTF / EWEF

Het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer (EWTW) / ECN Wind Energy Facilities (EWEF) is opgericht met als doel ‘ECN part of TNO’ en haar nationale en internationale partners in staat te stellen onafhankelijk onderzoek en beproevingen te verrichten aan windturbines die in eigendom zijn van het testpark, de onderzoeksturbines. Daarnaast wil EWTW/EWEF fabrikanten in staat stellen om hun prototypes te testen, te optimaliseren en te laten certificeren.

Naar website

Lokale partners

Vanaf het begin was de afspraak dat lokale ondernemers kunnen profiteren van de bouw van Windpark Wieringermeer. Tijdens twee bedrijvenmarkten konden lokale ondernemers kennismaken met de initiatiefnemers en hun producten en diensten onder de aandacht brengen. Dit heeft tot een aantal opdrachten geleid. Zo zijn de volgende bedrijven betrokken bij de bouw:

 

Loonbedrijf Sturm-Jacobs

Loonbedrijf Hopmans

Loon- en grondverzetbedrijf Bork

Schrijf je in voor de Nieuwsflits

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bekijk hier de laatste Nieuwsflitsen.