Fase 1

Land bouwrijp maken

Fase 2

Aanleg wegen, kabels en fundering

Fase 3

Bouw windturbines

Fase 4

Afwerken bouwterrein en nazorg

Hier werken we aan

Fase 2

De bouw van Windpark Wieringermeer bevindt zich op dit moment in fase 2. Dat betekent dat alle voorbereidingen zijn getroffen voor de feitelijke bouw van de windturbines. Op verschillende plekken wordt het land bouwrijp gemaakt, wegen aangelegd, heiwerkzaamheden verricht, beton gevlochten, funderingen gestort en kabels getrokken. Zo worden de contouren van het Windpark steeds meer zichtbaar. De eerste fundaties aan de Oudelandertocht zijn klaar, aan andere wordt hard gewerkt.

Nieuws

Transport windturbineonderdelen voor Windpark Wieringermeer

Nu de voorbereidingen voor Windpark Wieringermeer grotendeels zijn afgerond, kan de bouw van de windturbines van start gaan. De onderdelen voor de Nordex windturbines die Vattenfall heeft aangekocht, worden per schip naar Nederland vervoerd. Vervolgens worden de onderdelen op vrachtwagens geladen en naar de Wieringermeer getransporteerd. Gelet op het grote aantal turbines (82 in totaal) gebeurt dit in etappes, verspreid over een periode van een aantal weken in mei en juni. Inmiddels zijn de transporten op gang gekomen. De vrachtwagens vertrekken dan vanuit Moerdijk en komen in de loop van de nacht aan in de Wieringermeer. Na het lossen van de vrachtwagens kan het bouwen van de turbines van start gaan. Via ww Lees meer

De initiatiefnemers

Windpark Wieringermeer is een initiatief van ECN Wind Energy Facilities B.V. en Vattenfall.

Het park levert groene stroom op voor 370.000 huishoudens.

Windpark Wieringermeer telt 99 molens en is daarmee het grootste windmolenpark op land in Nederland.

82 windmolens zijn in bezit van Vattenfall en vennoten, de overige molens behoren tot het testveld van ECN.

De diameter van de fundatie voor een windmolen is 16,7 meter, dat is iets langer dan het strafschopgebied op een voetbalveld.

De bouw is gestart in 2018. Het park is eind 2019 volledig gerealiseerd.

De fundatie bevat 435 m3 beton en 45 ton staal.

De fundatie rust op 28 palen die maximaal 34 meter lang zijn.

De hoogte van windturbines wordt ook aangeduid met ‘tiphoogte’. Dat is de masthoogte plus de helft van de rotordiameter. De tiphoogte van de windturbines van Vattenfall is 177 meter.

De masthoogte van de windturbines van Vattenfall in Windpark Wieringermeer is ruim 118 meter.

Windkrachtjournaals

26 februari 2019

14 maart 2019

15 februari 2019

14 maart 2019

18 januari 2019

14 maart 2019

Windloket

Zodra het windpark klaar is, verzorgt het Windloket de informatievoorziening over Windpark Wieringermeer en behandelt vragen en klachten van omwonenden en andere belangstellenden. Vanuit het Windloket wordt bovendien de uitbetaling van de Burenregeling geregeld. Via de burenregeling kunnen omwonenden tot in een straal van 1250 meter rond het windpark, meeprofiteren van de opbrengst. Het Windloket is een onafhankelijke stichting in oprichting met drie bestuurders – gekozen door de initiatiefnemers en de Omgevingsraad – en een medewerker die de uitvoerende taken op zich neemt. U kunt uw vragen stellen via info@windparkwieringermeer.nl en fysiek op de locatie van het Vattenfall paviljoen aan de Oosterterpweg 14 in Wieringerwerf. Meer informatie vindt u op deze website.

Stel uw vraag

Windfonds

Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen binnen een straal 3,5 km rondom de Wieringermeerpolder kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen.

Het bestuur van het Windfonds bepaalt welke projecten een subsidie krijgen toegekend. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het open houden van een zwembad of de realisatie van een half-pipe voor de jeugd. Stichting Windloket Wieringermeer bepaalt straks welke ideeën worden beloond. Voorstellen voor projecten kunnen vanaf de opening van het park worden ingediend.

Windpark Wieringermeer app

We vinden het belangrijk om alle projectbetrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Windpark Wieringermeer. Hiervoor hebben we een app ontwikkeld. Daarin staat niet alleen het nieuws, maar ook het weer in de Wieringermeer, de transportroutes, filemeldingen en, last but not least, de meldingen: daar kan je aangeven waar anderen van kunnen leren.

Je kunt de app ‘Bouw Windpark Wieringermeer’ downloaden in Google Play en de App Store.

Over Vattenfall

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië en Frankrijk werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie. Om onze doelstelling te realiseren, werken we samen met  bedrijven, overheden, universiteiten en woningcorporaties. In Nederland leveren we energie aan circa 2 miljoen klanten.

Naar website

Wat is het belang van Windpark Wieringermeer voor Vattenfall?

“Met windpark Wieringermeer wordt een substantiële bijdrage geleverd aan onze ambitie om binnen één generatie fossielvrije energie op te wekken. Daarnaast gaan we een duurzame relatie aan met het gebied Wieringermeer, iets waar we heel erg naar uit kijken!”

Ruben Lindenburg, Projectdirecteur Windpark Wieringermeer

Wat is het belang van Windpark Wieringermeer voor EWEF?

“Met Windpark Wieringermeer heeft EWEF een world-class en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteit verkregen. EWEF heeft nu negen in plaats van vier locaties waar windturbinefabrikanten hun nieuwste prototypes kunnen beproeven en gereed maken voor serieproductie. En EWEF heeft nu acht nieuwe, grote windturbines met bijbehorende meet-infrastructuur waar ‘ECN part of TNO’ en haar (inter)nationale onderzoekspartners onderzoek kunnen uitvoeren ten behoeve van de energietransitie.”

Luc Rademakers, Managing Director ECN Wind Energy Facilities B.V.

Over EWEF

ECN Wind Energy Facilities (EWEF) is opgericht met als doel ‘ECN part of TNO’ en haar nationale en internationale partners in staat te stellen onafhankelijk onderzoek en beproevingen te verrichten aan windturbines die in eigendom zijn van het testpark, de onderzoeksturbines. Daarnaast wil EWTW/EWEF fabrikanten in staat stellen om hun prototypes te testen, te optimaliseren en te laten certificeren.

Naar website

Lokale partners

Vanaf het begin was de afspraak dat lokale ondernemers kunnen profiteren van de bouw van Windpark Wieringermeer. Tijdens twee bedrijvenmarkten konden lokale ondernemers kennismaken met de initiatiefnemers en hun producten en diensten onder de aandacht brengen. Dit heeft tot een aantal opdrachten geleid. Zo zijn de volgende bedrijven betrokken bij de bouw:

 

Loonbedrijf Sturm-Jacobs

Loonbedrijf Hopmans

Loon- en grondverzetbedrijf Bork

Schrijf je in voor de Nieuwsflits

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bekijk hier de laatste Nieuwsflitsen.