Fase 1

Land bouwrijp maken

Fase 2

Aanleg wegen, kabels en fundering

Fase 3

Bouw windturbines

Fase 4

Afwerken bouwterrein en nazorg

Hier werken we aan

Fase 4

De bouw van Windpark Wieringermeer bevindt zich op dit moment in fase 4. Dat betekent dat de bouw zo goed als afgerond is en dat er afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Denk daarbij aan het afwerken van toegangswegen om de turbines goed bereikbaar te maken. Op het kaartje hiernaast kun je de vordering van het park zien. Bijna alle windturbines zijn groen gekleurd. Dat betekent dat ze zijn overgedragen en dat de Burenregeling voor deze molens van start is gegaan.

Nieuws

Windmolens Wieringermeer tijdelijk uit

De komende maand zullen de turbines van het prinses Ariane windpark van Vattenfall, dat deel uitmaakt van Windpark Wieringermeer, tijdelijk stil worden gezet. Netwerkbeheerder TenneT zal in die periode werkzaamheden uitvoeren om het net in Noord-Holland te verzwaren.     Aanbod stroom beperken Het elektriciteitsnet in Noord-Holland staat onder druk en de hoeveelheid elektriciteit die dagelijks over het net wordt getransporteerd zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom werkt TenneT deze zomer op verschillende plekken in Noord-Holland aan het vernieuwen en versterken van het net. Tijdens die werkzaamheden wordt de stroom van de kabels gehaald en wordt de hoeveelheid stroom die over de nog ac Lees meer

De eigenaren

Windpark Wieringermeer is een project van ECN Wind Energy Facilities B.V., Vattenfall (en vennoten) en a.s.r.

De hoeveelheid groene stroom die het park produceert is gelijk aan het verbruik van 437.000 huishoudens.

Windpark Wieringermeer telt 99 molens en is daarmee het grootste windmolenpark op land in Nederland.

50 windmolens zijn in bezit van Vattenfall en vennoten, 32 windmolens zijn van a.s.r., de overige molens behoren tot het testveld van ECN Wind Energy Facilities.

De diameter van de fundatie voor een windmolen is 16,7 meter, dat is iets langer dan het strafschopgebied op een voetbalveld.

De bouw is gestart in 2018. Het park werd eind 2020 volledig afgerond.

De fundatie bevat 435 m3 beton en 45 ton staal.

De fundatie rust op 28 palen die maximaal 34 meter lang zijn.

De hoogte van windturbines wordt ook aangeduid met ’tiphoogte’. Dat is de masthoogte plus de helft van de rotordiameter. De tiphoogte van de windturbines van Vattenfall is 177 meter.

De masthoogte van de windturbines van Vattenfall in Windpark Wieringermeer is ruim 118 meter.

Windkrachtjournaals

Windkracht Journaal #26

25 juni 2024

Windkracht Journaal #25

20 juni 2023

Windkracht Journaal #24

27 juli 2022

Windloket

Het Windloket verzorgt de informatievoorziening over Windpark Wieringermeer en behandelt vragen en klachten van omwonenden en andere belangstellenden. Vanuit het Windloket wordt bovendien de uitbetaling van Burenregeling van Windpark Wieringermeer geregeld. Via de Burenregeling kunnen omwonenden in het buitengebied in de voormalige gemeente Wieringermeer tot in een straal van 1250 meter rond het windpark meeprofiteren van de opbrengst. De regeling is niet van toepassing op omwonenden in de kernen. Voor deze groep omwonenden is het Windfonds opgericht (zie hieronder). Het Windloket is een onafhankelijke stichting met drie bestuurders, gekozen door de initiatiefnemers en de Omgevingsraad. U kunt uw vragen stellen via info@windparkwieringermeer.nl Meer informatie vindt u op deze website.

Stel uw vraag

Windfonds

Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen in de Wieringermeerpolder en die tot een straal van 3,5 km daaromheen kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen. Voorstellen kunnen veelal in de periode van januari tot half maart worden ingediend. Dit wordt bekend gemaakt via de website en de Facebookpagina van Windpark Wieringermeer en via de lokale media. Aanvragen kunnen worden ingediend via info@windparkwieringermeer.nl. Het aanvraagformulier voor het Windfonds vindt u hier: Aanvraagformulier-Windfonds-Windpark-Wieringermeer 2024. In dit document vindt u ook de voorwaarden en de selectiecriteria. Het bestuur van het Windfonds bepaalt welke projecten een subsidie krijgen toegekend. Stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke ideeën worden beloond. De aanvraagtermijn voor dit jaar is inmiddels opengesteld en loopt tot 12 maart 2023.

Over Vattenfall

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië en Frankrijk werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie. Om onze doelstelling te realiseren, werken we samen met  bedrijven, overheden, universiteiten en woningcorporaties. In Nederland leveren we energie aan circa 2 miljoen klanten.

Naar website

Wat is het belang van Windpark Wieringermeer voor Vattenfall?

“Met windpark Wieringermeer wordt een substantiële bijdrage geleverd aan onze ambitie om binnen één generatie fossielvrije energie op te wekken. Daarnaast gaan we een duurzame relatie aan met het gebied Wieringermeer, iets waar we heel erg naar uit kijken!”

Ruben Lindenburg, Projectdirecteur Windpark Wieringermeer

“a.s.r. wil toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen en in de kopgroep van duurzame verzekeraars blijven. Met de aankoop van een deel van het windpark Wieringermeer vergroten we ons aandeel in duurzame energieprojecten en dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie en een duurzame leefomgeving.”

Dick van den Oever, directeur Renewables a.s.r. real estate

Over a.s.r.

Sinds wij in 1720 onze allereerste verzekering verkochten, helpen wij mensen in Nederland. Met schade die ze oplopen. Maar ook als ze een inkomen nodig hebben of als er iets gebeurt met hun gezondheid.

Al zijn we een groot, beursgenoteerd bedrijf, bij ons gaat het niet alleen om winst. Wij doen er alles aan om mensen te verzekeren op een manier die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame maatschappij. We doen geen investeringen in nucleaire energie en de wapenindustrie, wel in groene energie en sociale ondernemingen.

Zo willen we Nederland verzekeren van een goede toekomst. Voor de huidige generatie en voor de generaties na ons. Voor de planeet en voor de mensen persoonlijk.

Naar de website

Over EWEF

ECN Wind Energy Facilities (EWEF) is opgericht met als doel voormalig ECN en haar nationale en internationale partners in staat te stellen onafhankelijk onderzoek en beproevingen te verrichten aan windturbines die in eigendom zijn van het testpark, de onderzoeksturbines. Daarnaast wil EWEF fabrikanten in staat stellen om hun prototypes te testen, te optimaliseren en te laten certificeren.

Naar de website

Wat is het belang van Windpark Wieringermeer voor EWEF?

“Met Windpark Wieringermeer heeft EWEF een world-class en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteit verkregen. EWEF heeft nu negen in plaats van vier locaties waar windturbinefabrikanten hun nieuwste prototypes kunnen beproeven en gereed maken voor serieproductie. En EWEF heeft nu acht nieuwe, grote windturbines met bijbehorende meet-infrastructuur waar voormalig ECN en haar (inter)nationale onderzoekspartners onderzoek kunnen uitvoeren ten behoeve van de energietransitie.”

Sandra van Meijel, a.i. Managing Director ECN Wind Energy Facilities B.V.

Lokale partners

Vanaf het begin was de afspraak dat lokale ondernemers kunnen profiteren van de bouw van Windpark Wieringermeer. Tijdens twee bedrijvenmarkten konden lokale ondernemers kennismaken met de initiatiefnemers en hun producten en diensten onder de aandacht brengen. Dit heeft tot een aantal opdrachten geleid. Zo zijn de volgende bedrijven betrokken bij de bouw:

 

Loonbedrijf Sturm-Jacobs

Loonbedrijf Hopmans

Loon- en grondverzetbedrijf Bork

Schrijf je in voor de Nieuwsflits

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bekijk hier de laatste Nieuwsflitsen.

Veelgestelde vragen over de Burenregeling

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van de opbrengst van het windpark. In juni 2016 zijn de Omgevingsraad en de initiatiefnemers tot een akkoord gekomen over de hoogte en verdeling van de vergoeding voor de bewoners van het buitengebied. U vindt de complete Burenregeling op deze website. De inwoners van de dorpskernen rondom Windpark Wieringermeer profiteren mee via het Windfonds.

De regeling en de bijbehorende formule zijn tot stand gekomen in de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer in samenwerking met de NLVOW (Nederlandse Vereniging voor Omwonenden Windmolens). De NLVOW  heeft hierin uitvoerig in geadviseerd, deze organisatie is landelijk betrokken bij de ontwikkeling van veel parken. De Burenregeling voor Windpark Wieringermeer is maatwerk omdat voor de vergoeding is gekeken naar het aantal adressen en de afstanden tot de molens, specifiek voor de Wieringermeer.

Jaarlijks stellen de initiatiefnemers, Vattenfall en ECN Wind Energy Facilities (EWEF) een bedrag beschikbaar van € 429.000 aan Stichting Windloket Wieringermeer. De Stichting verdeelt dat op basis van met de Omgevingsraad gemaakte afspraken over ongeveer 330 adressen in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer. Het bedrag dat de bewoners van de desbetreffende adressen ontvangen, is afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangen de omwonenden op deze adressen meer, maar bij minder wind niet minder. De Burenregeling is verbonden aan het adres. In de regeling is vastgelegd dat alleen de adressen die vanaf de start van het park onder de werking van de regeling vallen in aanmerking komen, een uitkering krijgen en dus profiteren.

 • Het gaat om adressen in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer.
 • Het adres bevindt zich binnen 1250 meter van een windturbine van het park.
 • De Burenregeling is voor omwonenden van het windpark die op een van de in 2020, bij de in productiename van het park, vastgestelde adressen wonen.
 • Voorwaarde is dat omwonenden niet op een andere manier baten ontvangen uit het windpark.
 • De complete tekst van de Burenregeling vindt u hier: Burenregeling Windpark Wieringermeer.

De vergoeding bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Formule.
 2. Opslag aan de hand van aantal turbines.
 3. Windafhankelijke opslag
 1. De formule

De formule is als volgt vastgelegd in de Burenregeling:

=MAX(274; (1250-AFSTAND)*1,9)+((1/(AFSTAND-80))^2*249875646,418826-183)*1,66516307164512

Hoe dichter het adres zich bij een windmolen bevindt, hoe hoger het bedrag.

In de formule wordt gekeken naar de afstand van het woonhuis tot de dichtstbijzijnde windturbine. De afstand wordt bepaald aan de hand van de coördinaten die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.

De formule bestaat uit een lineaire component in combinatie met een exponentiële component waarbij wordt geredeneerd: als je dichter bij een turbine woont, ervaar je relatief meer last.

 1. De opslag voor het aantal turbines 

Meer turbines zorgen voor een hogere vergoeding.

De uitkomst van de formule wordt vermenigvuldigd met het percentage toeslag dat hoort bij het aantal turbines, met een maximum van 5, dat zich binnen een straal van 1250 meter van de woning bevindt zoals beschreven in onderstaande tabel:

Aantal Turbines Opslag:
1 0%
2 10%
3 18%
4 24%
5 28%
 1. Windafhankelijke opslag:

Als het harder waait dan verwacht wordt de vergoeding hoger.

Het totaal wordt vermeerderd met de windafhankelijke bonus volgens de Regionale Windex (wind index). Een voorbeeld: als de Regionale Windex 103 is (het heeft 3% harder gewaaid dan de gemiddelde verwachting) wordt het bedrag met 3% verhoogd. De bonus kan niet negatief uitvallen dus als de regionale windex 95 is, wordt er met 100% gerekend. De bonus wordt tegelijk uitgekeerd met de betaling van het daaropvolgende boekjaar.

De Regionale Windex is te vinden op https://www.windunie.nl/.

Eind 2019/begin 2020 stuurde Stichting Windloket Wieringermeer een brief naar de gegadigden met daarin meer informatie over hoe de vergoeding precies wordt uitgekeerd. Als u geen brief heeft ontvangen, komt u niet in aanmerking.

Ga naar de pagina en vul de gegevens in. Daarvoor heeft u deze link nodig:

https://burenregeling.windparkwieringermeer.nl/.

Als u vervolgens deze instructie volgt, moet het lukken:

Instructie invoeren gegevens Burenregeling

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@windparkwieringermeer.nl.

De Burenregeling is niet van toepassing op omwonenden die al financieel participeren in Windpark Wieringermeer, op omwonenden in woonkernen en op omwonenden buiten de voormalige gemeente Wieringermeer. Voor deze laatste groep is het Windfonds opgericht. De opzet van het Windfonds kunt u hier vinden.

Als u aan de criteria om in aanmerking te komen voldoet, heeft u eind 2019/begin 2020 bericht ontvangen over hoe de vergoeding precies wordt uitgekeerd. De adressen zijn bepaald op basis van de Gemeentelijke Basis Administratie.

De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens in bedrijf zijn. Dat is vanaf de tweede helft van 2019. Nadat de bouw is afgerond, volgt eerst een periode van testen en proefdraaien. Pas daarna wordt de windturbine operationeel en levert deze energie aan het net. Vanaf dat moment ontvangen de initiatiefnemers de inkomsten en begint de opbouw van de vergoedingen. Het eerste kalenderjaar zal de opbouw naar rato zijn van het aantal maanden in dat jaar dat de molen energie leverde aan het net. De betalingen van de vergoedingen vinden plaats binnen zes maanden na aanvang van het daarop volgende kalenderjaar. De eerste betalingen vinden dus plaats in de eerste helft van 2020. Let wel: dit geldt alleen voor de adressen die volgens de Burenregeling in aanmerking komen én in de nabijheid zijn van één van de operationele turbines.

Wij kunnen niet communiceren over individuele bedragen. De gegadigden voor de Burenregeling worden daarover direct schriftelijk geïnformeerd.

Jazeker, dat kan via het Windfonds. Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen in de Wieringermeerpolder en die tot een straal van 3,5 km daaromheen kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiële ondersteuning in aanmerking komen. Meer informatie hierover vindt u op de website.

De initiatiefnemers doneren jaarlijks een bedrag van €100.000,– in het Windfonds. Dit jaar en volgend jaar is dat naar rato van het aantal turbines dat stroom levert. Het bestuur van het Windfonds bepaalt welke projecten een subsidie krijgen toegekend. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het open houden van een zwembad of de realisatie van een half-pipe voor de jeugd. Stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke ideeën worden beloond. Aanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend tot 29 februari 2020 via info@windparkwieringermeer.nl.

U kunt uw vragen e-mailen naar info@windparkwieringermeer.nl. Wij streven ernaar binnen 24 uur een antwoord op uw vraag te geven.

Veelgestelde vragen over verlichting

De verlichting op de windturbines van Windpark Wieringermeer zijn nodig vanwege de veiligheid van de luchtvaart, waarbij moet worden opgemerkt dat de Wieringermeer is aangemerkt als een laagvlieggebied. De eisen waaraan de luchtvaartverlichting van windparken moet voldoen zijn vastgelegd in het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland, versie 1.0’. Dit informatieblad is gepubliceerd op 30 september 2016 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) die onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/11/15/aanduiding-van-windturbines-en-windparken-op-het-nederlandse-vasteland/Aanduiding+van+windturbines+en+windparken+op+het+Nederlandse+vasteland.pdf.

In het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland, versie 1.0’ is aangegeven in welke gevallen en op welke manier windturbines en windparken, op grond van internationale burgerluchtvaarteisen en -aanbevelingen, moeten worden voorzien van markering en obstakellichten ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. Ook de lichtsterkte wordt in dit informatieblad voorgeschreven. Daar is de verlichting van Windpark Wieringermeer op gebaseerd.

De turbines van Windpark Wieringermeer hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en volgens de richtlijnen moeten windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer worden uitgerust met de volgende obstakellichten:
– voor de daglichtperiode:
o op het hoogste vaste punt een wit flitsend licht
– voor de schemer- en de nachtlichtperiode:
o op het hoogste vaste punt een rood vast brandend licht; als alternatief mag een rood flitsend licht worden geplaatst, maar omdat dit de visuele impact zou vergroten is voor Windpark Wieringermeer gekozen voor continu brandende lampen.
o halverwege de ondersteunende mast, rode continu brandende lichten met een lage lichtintensiteit.

Het aantal lichtarmaturen per niveau moet zodanig zijn dat de windturbine/het Windpark vanuit elke vliegrichting waarneembaar is.

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben voorafgaand aan de bouw een verlichtingsplan opgesteld volgens de wettelijke richtlijnen en dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T). De obstakellichten zijn vervolgens aangebracht in overeenstemming met het door IL&T goedgekeurde plan.

Windpark Wieringermeer onderzoekt de mogelijkheden om de lichtintensiteit op de windturbines te reduceren. Op dit moment wordt hier ’s nachts al rekening mee gehouden. Bij goed zicht brandt de verlichting minder fel dan bij slecht zicht en/of mist. Om te kunnen aanhaken bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van lichtreductie is het van belang dat het windpark af is. Als alle turbines staan (eind 2020), ontstaat een volledig beeld van de situatie en kunnen we de lichtintensiteit goed beoordelen. Dan kunnen we ook onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn. Feit blijft dat Windpark Wieringermeer is gelegen in een laagvlieggebied met de wet- en regelgeving die daarbij hoort. Verder is de visie van de Inspectie Leefomgeving en Transport hierin zeer bepalend. Op dit moment kunnen we in elk geval toezeggen dat de initiatiefnemers zich hiervoor inzetten.

Infrarood verlichting is inderdaad een ideale oplossing aangezien dit niet waarneembaar is voor het menselijk ook. Helaas kan dit niet worden toegepast in het windpark aangezien de burgerluchtvaart (cessna vliegtuigjes etc.) en commerciële vliegtuigen niet zijn uitgerust met een systeem waarmee infrarood verlichting kan worden waargenomen. Alleen defensie vliegtuigen, helikopters en politiehelikopters zijn uitgerust met infrarood systemen.

Veel gestelde vragen over groene stroom voor Microsoft

Nee, de subsidie die werd toegekend voor de bouw van Windpark Wieringermeer is bedoeld voor het ontwikkelen en bouwen van het windpark. De groene stroom van Windpark Wieringermeer wordt aan het elektriciteitsnet toegevoegd en verkocht op de energiemarkt. Op het net wordt ook stroom aangeleverd uit andere bronnen, waaronder fossiele bronnen. De stroom is beschikbaar voor alle partijen die het op dat moment willen kopen, zowel voor consumenten als voor bedrijven.

 

Stroom uit wind en zon is nog altijd duurder dan stroom die door steenkool of aardgas wordt opgewekt. Het doel van de subsidies op het gebied van windenergie is om het aanbod van energie te verduurzamen. Door wind- en zon te ondersteunen moet het aandeel groene energie stijgen. Dit beleid wordt niet alleen in Nederland gesteund, maar ook in de rest van Europa vormgegeven door de Europese doelstellingen voor duurzame productie die alle lidstaten op zich hebben genomen. De overheidssubsidies zijn toegekend voor de eerste 15 jaar van de levensduur van het park. De totale levensduur ligt momenteel rond de 25 tot 30 jaar.

De stroom die Windpark Wieringermeer straks oplevert wordt verkocht op de elektriciteitsmarkt. Elk in Nederland gevestigd bedrijf kan die stroom kopen, dus ook Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf heeft voor haar datacenter in de Wieringermeer een tienjarig contract gesloten met Vattenfall om groene stroom af te nemen. De stroom die het bedrijf dagelijks gebruikt komt niet een-op-een uit het windpark, maar komt via het elektriciteitsnet.

Vervolgens koopt Microsoft ook de Garanties van Oorsprong van Windpark Wieringermeer. Dit zijn bewijzen voor elke kilowattuur groene stroom die door het windpark wordt geproduceerd. De hoeveelheid GvO’s die het bedrijf koopt, vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de stroom die het datacentrum afneemt.

De groene stroom die we opwekken is voor iedereen beschikbaar. Vattenfall vindt het een heel goed idee als zo veel mogelijk bedrijven en particulieren gebruik maken van duurzaam opgewekte stroom. Dat grote bedrijven zoals Microsof willen vergroenen, vinden wij een goede zaak, want daarmee helpen ze de verduurzaming. Ook zakelijk zijn die grote bedrijven belangrijk. De meerjarige contracten die ze afsluiten betekenen inkomstenzekerheid voor windmolenparken, wat helpt om de investeringen te doen die nodig zijn voor de bouw ervan en daarmee de noodzaak voor subsidie te verkleinen. Grote bedrijven helpen op die manier juist mee aan de transitie. Wat Vattenfall betreft zijn dan ook alle klanten welkom, en we denken graag met hen mee welke extra maatregelen ze kunnen treffen om te verduurzamen (denk bijvoorbeeld aan de isolatie van gebouwen of aan elektrische mobiliteit). Zo maken we samen een fossielvrije wereld mogelijk die het klimaat niet tot nauwelijks belast.

 

Hoewel Microsoft een grote klant is voor Vattenfall is de groene stroom van Windpark Wieringermeer ook beschikbaar voor de rest van Nederland, voor particulieren en voor het bedrijfsleven. Het park produceert veel meer groene stroom dan het datacenter afneemt. Dat komt namelijk overeen met de productie van 50 windmolens, terwijl in het park in totaal 82 windmolens draaien. Deze leveren jaarlijks ongeveer 1,3TWh. Om duidelijk te maken hoeveel stroom dat is vertalen we dat getal naar consumentenverbruik: het park wekt jaarlijks evenveel stroom op als het verbruik van 370.000 huishoudens.  Dat wil niet zeggen dat die stroom naar 370.000 huishoudens gaat, ook bedrijven kunnen stroom inkopen.

Microsoft heeft een contract voor groene stroom afgesloten voor tien jaar. De vergunning voor het park loopt veel langer. Na afloop van het contract zal het windpark nog jarenlang groene stroom leveren. Alle stroom die het windpark produceert komt op het net terecht.

Vattenfall maakt geen onderscheid tussen klanten. Iedereen kan stroom afnemen, dus ook het datacenter van Microsoft.

De Nederlandse overheid bepaalt of en onder welke voorwaarden bedrijven zich in Nederland kunnen vestigen. Dit is vastgesteld in nationale wetgeving en wordt door provincie en gemeenten toegepast. Zij toetsen of een activiteit ruimtelijk inpasbaar is, en als dit zo is, bepalen zij via het verlenen van een vergunning aan welke eisen de activiteit zich moet houden om aan alle regelgeving te voldoen. Een debat over de komst van grote energieverbruikers naar Nederland en de invloed daarvan op de duurzaamheiddoelstellingen is in onze ogen een breder, maatschappelijk debat, dat niet specifiek gaat over Vattenfall of Windpark Wieringermeer.

Veel gestelde vragen over de lijnopstelling

De locatie van de turbine heeft coördinaten. Eigenlijk heeft elke centimeter op onze aardbol een uniek coördinaatnummer bestaande uit twee reeksen van getallen.  Coördinaten worden vaak gebruikt voor plaatsen die geen adres hebben zoals de windturbines, plaatsen die nauwkeurig moeten worden aangeduid, of op zee bijvoorbeeld waar geen straatnamen, dorpen of steden zijn en je toch precies wilt weten waar je schip ligt. Die ligt dan op een bepaald coördinaat.

De coördinaten van de turbines worden afgerond naar hele meters. Je kunt coördinaten wel tot de centimeter nauwkeurig doorgeven om op een hele precieze locatie uit te komen. Dat wilde Vattenfall echter niet voor de turbines in Windpark Wieringermeer. De afronding van die coördinaten bepaalt de standplaats van de turbine.

Met andere woorden: het is niet de intentie om de turbines in een kaarsrechte lijn te zetten. De intentie is om ze op afgeronde coördinaten te zetten zodat de locatie altijd makkelijk terug te vinden is.

Veel gestelde vragen over de Windex jaarcijfers

Hier vind je de Windex jaarcijfers over het jaar 2020: https://www.windunie.nl/artikelen/windex-en-apx-jaarcijfers-2020/.

Hier vind je de Windex jaarcijfers over 2021: https://www.windunie.nl/artikelen/windex-en-epex-jaarcijfers-2021/.