Nieuws

Windfonds Windpark Wieringermeer selecteert 15 projecten

Het Windfonds is opgericht door de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst van het windpark gestort in dit fonds. Over het jaar 2020 is een budget van zo’n € 75.000,- euro beschikbaar gesteld. Maar liefst 37 verenigingen en andere lokale initiatieven hebben een aanvraag ingediend. Op basis van een aantal wegingsfactoren zijn vijftien initiatieven geselecteerd voor financiële ondersteuning.

 

Het bestuur was onder de indruk van het aantal aanvragen, de inhoud en de kwaliteit ervan. De 37 verenigingen en lokale initiatieven hebben voor een bedrag van ruim € 263.000,- aanvragen ingediend, terwijl het bestuur van het Windfonds zo’n € 75.000,- te besteden heeft. De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal wegingsfactoren, waaronder de doelstellingen van het Windfonds, het aantal mensen dat profiteert van het initiatief, duurzaamheid, financiële haalbaarheid, zichtbaarheid en een match met het thema verbinding. Zo scoorde elke aanvraag een aantal punten, op basis waarvan een bedrag is toegekend.

 

Volgend jaar nieuwe kansen

Hier is een overzicht te vinden van de aanvragen die zijn toegekend: Overzicht goedgekeurde aanvragen 2021. De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd, net als de aanvragers die helaas niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Volgend jaar wordt het Windfonds opnieuw opengesteld. Aanvragers worden dan ook aangemoedigd om dan opnieuw een voorstel in te dienen. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd op de website en Facebookpagina van Windpark Wieringermeer.

 

Toneelvereniging Lely gebruikt de cheque voor de aanschaf van nieuwe ledlampen voor de toneelverlichting.