Nieuws

Inschrijftermijn voor Windfonds gesloten

Afgelopen januari werd het Windfonds weer opengesteld voor aanvragen. Daar werd met veel enthousiasme op gereageerd: maar liefst 47 initiatieven, verenigingen en stichtingen hebben een aanvraag ingediend. Op dit moment buigt het bestuur van Stichting Windloket zich over de aanvragen. In mei wordt bekend gemaakt welke aanvragers in aanmerking komen voor een bijdrage.

Verenigingen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, zeker nu de kosten voor elektriciteit en aardgas zo gestegen zijn. Het bestuur zal bij de beoordeling van de aanvragen met name hierop focussen.

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren en de omgeving te laten meeprofiteren van de opbrengst van het windpark. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds.

 

.