Nieuws

Regels Burenregeling op een rij

Met enige regelmaat komen er in de mailbox van Windpark Wieringermeer vragen binnen over de Burenregeling van het windpark (info@windparkwieringermeer.nl). Voor Stichting Windloket, dat de uitkering van de vergoeding in het kader van de Burenregeling organiseert, is dat aanleiding om de richtlijnen voor omwonenden nog eens op een rij te zetten.     Hoe werkt de Burenregeling? De Burenregeling is tot stand gekomen in de Omgevingsraad, waarin onder andere een delegatie van initiatiefnemers, omwonenden van het windpark en de gemeente zitting hebben. In de Burenregeling is vastgelegd dat direct omwonenden van het windpark, die voldoen aan de gestelde voorwaarden, jaarlijks een financi Lees meer
Nieuws

Deel Prinses Ariane windpark te koop

Vattenfall wil een deel van het Prinses Ariane windpark gaan verkopen. Het gaat om 32 van de 82 turbines.   Deze verkoop past binnen de strategie van Vattenfall om binnen een generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. Om dit doel te bereiken wordt nu al fors geïnvesteerd in energie uit wind en zon en in de opslag daarvan. Deze hernieuwbare bronnen moeten in de komende jaren fossiel opgewekte energie gaan vervangen, waarbij het aandeel groene energie steeds verder toeneemt.   Om de klimaatdoelen te halen moet de energietransitie worden versneld. Vattenfall zal de komende jaren regelmatig (een deel van) haar parken verkopen. De opbrengsten van die verkopen kunnen worden gebruikt om n Lees meer
Nieuws

Cheques Windfonds met enthousiasme ontvangen

Vijftien initiatieven uit de omgeving van Windpark Wieringermeer hebben een cheque ontvangen vanuit het Windfonds. Wij wensen de initiatiefnemers veel succes met de realisatie van hun project! Lees meer
Nieuws

Windfonds Windpark Wieringermeer selecteert 15 projecten

Het Windfonds is opgericht door de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst van het windpark gestort in dit fonds. Over het jaar 2020 is een budget van zo’n € 75.000,- euro beschikbaar gesteld. Maar liefst 37 verenigingen en andere lokale initiatieven hebben een aanvraag ingediend. Op basis van een aantal wegingsfactoren zijn vijftien initiatieven geselecteerd voor financiële ondersteuning.   Het bestuur was onder de indruk van het aantal aanvragen, de inhoud en de kwaliteit ervan. De 37 verenigingen en lokale initiatieven hebben voor een bedrag van ruim € 263.000,- aanvragen ingediend, terwijl het Lees meer
Nieuws

Nog meer aanvragen voor Windfonds

De termijn voor het indienen van aanvragen voor het Windfonds is gesloten. Het is mooi om te kunnen constateren dat we dit jaar nog meer aanvragen hebben ontvangen dan vorig jaar, dus verenigingen en organisaties weten het Windfonds goed te vinden. In totaal is er 75.000 euro beschikbaar om toe te kennen. Het bestuur van het Windloket buigt zich nu over de aanvragen en zal, aan de hand van de criteria van het Windfonds, uiteindelijk tot een keuze komen. In mei wordt bekend welke aanvragers een bedrag uit het Windfonds krijgen toegekend. Zij krijgen hierover direct bericht. Meer informatie hierover vind je te zijner tijd ook op de Facebookpagina en de website van Windpark Wieringermeer. Vorig jaar ontvi Lees meer
Nieuws

Windfonds nog open tot 1 maart; dien nu je aanvraag in!

Bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving kunnen voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds van Windpark Wieringermeer om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2021 worden ingediend via info@windparkwieringermeer.nl. U kunt daarvoor dit aanvraagformulier gebruiken: Aanvraagformulier 2021 Windfonds Windpark Wieringermeer. Kijk op deze website voor meer informatie, onder 'Windfonds'. U vindt deze informatie door verder naar beneden te scrollen op deze pagina. In mei 2021 wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage. Op de collage zie je de winnaars Lees meer
Nieuws

Stichting Windloket Wieringermeer stelt Windfonds open

Met ingang van vandaag kunnen bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2021 worden ingediend. In mei 2021 wordt bekend gemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage.   Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor initiatieven worden ingediend.   Bewoners, instellingen en verenigingen in de W Lees meer
Nieuws

Vattenfall over verkopen groene stroom aan Microsoft

"Vattenfall heeft een duidelijke ambitie: fossielvrij leven in één generatie mogelijk maken. Dat begint bij investeren in meer duurzame opwekking, bijvoorbeeld in windenergie.  En daar is soms ook subsidie voor nodig, want stroom van windparken op land is momenteel nog duurder dan fossiele opwek. Zonder subsidie zouden windparken niet zomaar gebouwd kunnen worden. In de klimaatplannen van de overheid spelen deze subsidies dan ook een belangrijke rol om de uitrol van wind en zon op gang te houden totdat deze door schaalvergroting dusdanig goedkoop gebouwd kunnen worden dat subsidies niet meer nodig zijn. De stroom die de windparken produceren, komt terecht op de elektriciteitsmarkt. Elk Nederlands huishoud Lees meer
Nieuws

Opening Windpark Wieringermeer

Na een periode van tien jaar ontwikkelen en drie jaar bouwen, vindt op woensdag 30 september om 16.00 uur de officiële opening plaats van Windpark Wieringermeer. Dat gebeurt niet op de locatie van het windpark, de huidige coronamaatregelen staan dat niet toe. U kunt de opening echter wel online volgen via: www.openingwindparkwieringermeer.nl. en via https://youtu.be/xywgJIbCeP0. Lees meer
Nieuws

Opening Windpark Wieringermeer

Na tien jaar ontwikkeling en drie jaar bouwen is het zover: op woensdag 30 september wordt Windpark Wieringermeer officieel geopend. Binnen de huidige richtlijnen is het niet mogelijk om een feestelijke opening te organiseren op de locatie van het windpark. Om deze mijlpaal toch te kunnen markeren, komt er in plaats daarvan een online programma voor iedereen die bij de bouw van het park betrokken is geweest. Lees meer