Nieuws

Hei- en betonwerkzaamheden Robbenoordbos

De komende periode werken we in het Robbenoordbos aan de fundaties van de windturbines. Dit betekent dat vanaf maandag 21 januari 2019 de heiwerkzaamheden in het bos plaatsvinden. We verwachten dat deze werkzaamheden op vrijdag 22 februari afgerond zijn. Vrijwel parallel aan de heiwerkzaamheden worden de betonpalen gestort. Het heien en storten van de palen duurt per fundatie ongeveer drie dagen. In die drie dagen zijn er per dag 25 transportbewegingen van betonmixers. In het kaartje hieronder staat de transportroute voor de betonmixers. De rode lijn is de transportroute. Via Sluitgatweg en Noorderkwelweg in Wieringerwerf. Toekomstige werkzaamheden Nadat de palen zijn gestort, werken we verder aan de Lees meer
Waar zijn we nu mee bezig

Update 29-10-2018

De bouw van Windpark Wieringermeer bevindt zich op dit moment in stap 1 en stap 2. Dat betekent dat alle voorbereidingen worden getroffen voor de feitelijke bouw van de windturbines. Op verschillende plekken wordt het land bouwrijp gemaakt, wegen aangelegd, heiwerkzaamheden verricht, beton gevlochten, funderingen gestort en kabels getrokken. Zo worden de contouren van het Windpark steeds meer zichtbaar. De eerste fundaties aan de Oudelandertocht zijn klaar, aan andere wordt hard gewerkt. Verder hebben zowel ECN Wind Energie Facilities B.V. (EWEF) als Nuon, part of Vattenfall een keuze gemaakt voor de turbines die zij in Windpark Wieringermeer gaan bouwen. EWEF heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 27 juni 2014

Windavond 3 juli Op donderdag 3 juli bent u van harte welkom op onze Windavond. Initiatiefnemers Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer presenteren dan het Concept Ontwerp van het windpark. Want inmiddels zijn de voorgenomen locaties van de 101 turbines van Windpark Wieringermeer bekend. De Milieueffectrapportage, beschikbare locaties en afspraken met overheden hebben tot deze keuzes geleid. Dit Concept Ontwerp wordt voorgelegd aan bestuursorganen - zoals omliggende gemeentes, waterschappen, brandweer, het ministerie van Defensie - en de Commissie voor de milieueffectrapportage. In de procedure zijn we nu bij het Voorontwerp Inpassingsplan. Over het Concept Ontwerp willen we u graag informeren. U kunt Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 juni 2014

Dit weekend: de Open Winddag Op 14 en 15 juni stellen de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer enkele windturbines open voor het publiek. Heeft u dus brandende vragen over het windpark of wilt u meer weten over windenergie in het algemeen, kom dan vooral langs! In het persbericht leest u om welke turbines het gaat en op welke dagen ze open zijn. De openstelling wordt georganiseerd in het kader van de Open Winddag, die dit jaar voor de derde keer door de NWEA wordt georganiseerd. Op de website van de Open Winddag staan alle deelnemende windturbines van heel Nederland met openingstijden vermeld. Informatieavond 3 juli Op donderdag 3 juli organiseren de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer een algemen Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 4 juni 2014

Extra bouwvergunning voor de zekerheid Eén van de initiatiefnemers van het windpark, Windcollectief Wieringermeer, bestaat uit 34 molenaars die ook in de toekomst een windmolen willen exploiteren. Met dat doel werken zij met Nuon en ECN, en in overleg met de gemeente, aan de plannen voor Windpark Wieringermeer. De leden van Windcollectief Wieringermeer hebben er alle vertrouwen in dat Windpark Wieringermeer er komt, maar hebben hierover pas zekerheid bij een onherroepelijke vergunning voor de bouw van het park. Om er wel zeker van te zijn dat ze over enkele jaren een nieuwe molen hebben draaien, vraagt een aantal molenaars een bouwvergunning aan voor een vervangende molen van hetzelfde formaat op hun eigen er Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits mei 2014

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vastgesteld, en inmiddels is ook het onderzoek dat naar aanleiding daarvan is uitgevoerd - de Milieueffectrapportage - bijna afgerond. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft een reactie ontvangen van het Rijk. Deze Nota van Antwoord en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn hier in te zien. Het document bevat de volgende stukken: 1. Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (blz 2) 2a. Advies commissie van de m.e.r. (blz 115) 2b. Advies Defensie (blz 132) 2c. Advies Fryslân (blz 135) 3. De Nota van Antwoord (blz 138) Omgevingsraad goed uit de startblokken Op 9 april kwam de Omgevingsraad voor Windpark Wier Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits maart 2014

Website Windpark Wieringermeer vernieuwd Vorige week is de vernieuwde site van Windpark Wieringermeer online gegaan. Op www.windparkwieringermeer.nl vindt u nu veel meer informatie over het beoogde windpark, de voordelen van windenergie, over de initiatiefnemers, regelgeving, inspraak en planning. De website biedt ook informatie over onderwerpen waar u zich wellicht zorgen over maakt. Neem hier direct een kijkje. Oprichting omgevingsraad De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer willen graag in gesprek met de omgeving. Daarom richten we een Omgevingsraad op. Doel is de belangen van de omgeving tijdens en na de ontwikkelingsfase te borgen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter bespreekt de Omgevin Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits december 2013

Windavond druk bezocht Op dinsdagavond 8 oktober kwamen zo’n 135 belangstellenden naar Café De Buren in Wieringerwerf voor een kennismaking met de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer. Na een openingswoord van wethouder Lia Franken van Hollands Kroon en een toelichting over de stand van zaken rond het Windpark Wieringermeer werd tekst en uitleg gegeven over de Milieueffectrapportage (MER), het Beeldkwaliteitplan en het Windfonds. Na de presentaties konden bezoekers met vragen terecht op de informatiemarkt. Kijk hier voor meer informatie. Inloopavond Bureau Energieprojecten Eind oktober is de vergunningprocedure van start gegaan en werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Als on Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits september 2013

Drukbezochte informatieavond over Windpark Wieringermeer Op dinsdagavond 8 oktober verzamelden zo'n 150 geïnteresseerde zich in Café Bij de Buren in Wieringerwerf om het laatste nieuws te horen over de ontwikkelingen rond Windpark Wieringermeer. De avond werd geopend door Lia Franken, wethouder van de gemeente Hollands Kroon. Franken benadrukte de waarde van het project voor duurzame energie en de inwoners van Hollands Kroon: Windpark Wieringermeer draagt niet allen bij aan de doelstellingen voor windenergie, er zijn ook flinke economische voordelen voor de regio." Projectmanager Ton van Dortmont van Nuon lichtte toe hoe dit werkt: "Het Windfonds ondersteunt lokale maatschappelijke en duurzame projecten. En Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits juni 2013

Deel opbrengst windpark Wieringermeer in lokaal Windfonds Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer (gezamenlijk Windkracht Wieringermeer) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor Windplan Wieringermeer. Met de ondertekening starten de partijen de gezamenlijke ontwikkeling van een windpark van 350 tot 400 MW. De overheid ondersteunt het plan met de Rijkscoördinatieregeling en een Green Deal. De eerste windmolens zullen naar verwachting in 2017 verschijnen. Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer sluiten overeenkomst Windkracht Wieringermeer hecht veel waarde aan betrokkenheid van de omgeving bij het windpark. Daarom stort Windkracht jaarlijks een nader te bepalen bedrag uit de opbrengsten van het w Lees meer