Nieuws

Nieuwsflits 27 juni 2014

Windavond 3 juli

Op donderdag 3 juli bent u van harte welkom op onze Windavond. Initiatiefnemers Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer presenteren dan het Concept Ontwerp van het windpark. Want inmiddels zijn de voorgenomen locaties van de 101 turbines van Windpark Wieringermeer bekend. De Milieueffectrapportage, beschikbare locaties en afspraken met overheden hebben tot deze keuzes geleid. Dit Concept Ontwerp wordt voorgelegd aan bestuursorganen – zoals omliggende gemeentes, waterschappen, brandweer, het ministerie van Defensie – en de Commissie voor de milieueffectrapportage. In de procedure zijn we nu bij het Voorontwerp Inpassingsplan.

Over het Concept Ontwerp willen we u graag informeren. U kunt zelf via het 3D-model en de kaart op de website kijken waar de molens nu zijn voorzien. En als u daarover vragen hebt of met de initiatiefnemers in gesprek wilt, bent u van harte welkom bij de Windavond op 3 juli. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Wanneer: Donderdag 3 juli 2014
Waar: Café Bij de Buren, Wieringerwerf
Aanvang: Inloop vanaf 19:00 uur, start programma 19:30 uur
Voor wie: Iedereen die meer wil weten over de stand van zaken rond Windpark Wieringermeer
Aanmelden: www.windparkwieringermeer.nl/windavond