Nieuws

Nieuwsflits maart 2014

Website Windpark Wieringermeer vernieuwd

Vorige week is de vernieuwde site van Windpark Wieringermeer online gegaan. Op www.windparkwieringermeer.nl vindt u nu veel meer informatie over het beoogde windpark, de voordelen van windenergie, over de initiatiefnemers, regelgeving, inspraak en planning. De website biedt ook informatie over onderwerpen waar u zich wellicht zorgen over maakt. Neem hier direct een kijkje.

Oprichting omgevingsraad

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer willen graag in gesprek met de omgeving. Daarom richten we een Omgevingsraad op. Doel is de belangen van de omgeving tijdens en na de ontwikkelingsfase te borgen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter bespreekt de Omgevingsraad bijvoorbeeld de participatiemogelijkheden, het Windfonds en een omwonendenregeling, maar ook onderwerpen als het voorkomen van hinder tijdens de bouwwerkzaamheden en maatwerk op het gebied van geluid en slagschaduw komen aan bod.

We lichten graag onze plannen toe en indien mogelijk en gewenst, passen we onze plannen aan. Inmiddels zijn alle relevante partijen benaderd, waaronder direct omwonenden. Naar verwachting komt de Omgevingsraad begin april voor het eerst bijeen.