Nieuws

Nieuwsflits mei 2014

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vastgesteld, en inmiddels is ook het onderzoek dat naar aanleiding daarvan is uitgevoerd – de Milieueffectrapportage – bijna afgerond. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft een reactie ontvangen van het Rijk. Deze Nota van Antwoord en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn hier in te zien. Het document bevat de volgende stukken:

1. Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (blz 2)
2a. Advies commissie van de m.e.r. (blz 115)
2b. Advies Defensie (blz 132)
2c. Advies Fryslân (blz 135)
3. De Nota van Antwoord (blz 138)

Omgevingsraad goed uit de startblokken

Op 9 april kwam de Omgevingsraad voor Windpark Wieringermeer voor het eerst bijeen. Deze eerste bijeenkomst – onder leiding van onafhankelijk voorzitter Guust Moors – stond vooral in het teken van kennismaken, het maken van afspraken over de werkwijze van de raad en een eerste verkenning van de onderwerpen die door de raad zullen worden behandeld. De volgende bijeenkomst van de OR is gepland op 21 mei.

Klik hier voor meer informatie over de Omgevingsraad.