Nieuws

Nieuwsflits 11 juni 2014

Dit weekend: de Open Winddag

Op 14 en 15 juni stellen de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer enkele windturbines open voor het publiek. Heeft u dus brandende vragen over het windpark of wilt u meer weten over windenergie in het algemeen, kom dan vooral langs! In het persbericht leest u om welke turbines het gaat en op welke dagen ze open zijn. De openstelling wordt georganiseerd in het kader van de Open Winddag, die dit jaar voor de derde keer door de NWEA wordt georganiseerd. Op de website van de Open Winddag staan alle deelnemende windturbines van heel Nederland met openingstijden vermeld.

Informatieavond 3 juli

Op donderdag 3 juli organiseren de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer een algemene informatieavond. Er is dan namelijk meer bekend over de voorgenomen locaties van de windmolens. Ook zaken als geluid, slagschaduw en gevolgen voor de natuur komen uitgebreid aan de orde. In de volgende Nieuwsflits leest u meer over de informatieavond.

Start campagne ‘die molens draaien ook voor jou’.

Afgelopen weekend ging de publiekscampagne van Natuur & Milieu van start, die de Nederlandse burger informeert over de noodzaak van windenergie. Onder het motto “Die molens draaien ook voor jou” wordt de komende tijd via allerlei media aandacht besteed aan het belang van windenergie. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de website www.windvoorjou.nl; hier hebben Natuur & Milieu en NWEA tien veelgehoorde vragen over windmolens beantwoord in een animatiefilmpje. Zo krijgt u in slechts een paar minuten tijd inzicht in het wat, hoe en waarom van windmolens en windenergie.