Nieuws archief

Nieuwsflits december 2013

Windavond druk bezocht

Op dinsdagavond 8 oktober kwamen zo’n 135 belangstellenden naar Café De Buren in Wieringerwerf voor een kennismaking met de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer. Na een openingswoord van wethouder Lia Franken van Hollands Kroon en een toelichting over de stand van zaken rond het Windpark Wieringermeer werd tekst en uitleg gegeven over de Milieueffectrapportage (MER), het Beeldkwaliteitplan en het Windfonds. Na de presentaties konden bezoekers met vragen terecht op de informatiemarkt. Kijk hier voor meer informatie.

Inloopavond Bureau Energieprojecten

Eind oktober is de vergunningprocedure van start gegaan en werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Als onderdeel van de inspraakprocedure organiseerde het Bureau Energieprojecten op 31 oktober een inloopavond in Wieringerwerf. Zo’n 65 omwonenden en andere geïnteresseerden kwamen zich informeren over zaken als de procedure, het windenergiebeleid van de gemeente en de provincie, de locatie van het windpark, de milieueffectrapportage, geluid en slagschaduw. Meer weten? Ga naar de site vanAgentschap NL.

85 zienswijzen ingediend

Naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn er 85 zienswijzen ingediend. De opmerkingen in deze zienswijzen betreffen onder meer de veiligheid, de inpasbaarheid van het park in de omgeving en het geluid van de windturbines. De zienswijzen worden verwerkt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarna deze in het eerste kwartaal van 2014 zal worden vastgesteld. Meer informatie vindt u op Windparkwieringermeer.nl.

Fijne feestdagen!

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer wensen u gezellige feestdagen en een energiek 2014!