Blog

Nieuws

Nieuwsflits 29 maart 2017

Terinzagelegging fase 4

Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage. Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een beroep instellen op de definitieve besluiten voor fase 4. Vergunningen van windturbines In mei 2016 is door de uitspraak van de Raad van State het Inpassingsplan onherroepelijk geworden. Het Inpassingsplan is een bestemmingsplan van, in het geval van Windpark Wieringermeer, het Rijk. Hierin zijn de exacte locaties Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 januari 2017

Veel belangstelling bedrijvenmarkt

Op woensdagavond 26 oktober organiseerden de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer een bedrijvenmarkt in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. Het doel van deze markt was ondernemers uit de regio en de initiatiefnemers met elkaar te laten kennismaken en helder te krijgen of en wat de beide partijen voor elkaar kunnen betekenen rond de bouw van het park. Diverse oproepen in de lokale media leidde tot een flink aantal deelnemers: meer dan twintig bedrijven meldden zich aan en Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 november 2016

Terinzagelegging stukken fase 4

Van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2016 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 4. Het gaat om een aantal ontwerpbesluiten: een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde  Flora en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. Op de website van RVO vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende besluiten. Via Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 20 september

Aankondiging bedrijvenmarkt Windpark Wieringermeer

Voor de constructie en exploitatie van Windpark Wieringermeer zoeken ECN, Nuon en Windcollectief Wieringermeer samenwerking met lokale bedrijven. Samen organiseren ze daarom op woensdag 26 oktober een bedrijvenmarkt. Via deze weg een oproep aan lokale bedrijven die interesse hebben, om zich hiervoor aan te melden. Programma De avond start om 20:00 uur in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 te Wieringerwerf. Na een presentatie over de constructie van het windpark vindt in dezelfde zaal een informatiemarkt plaats. Lokale bedrijven krijgen daar de gelegenheid met de drie initiatiefnemers in gesprek te gaan, vragen te stel Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 1 september 2016

Brief Burenregeling verzonden

Afgelopen juni hebben de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. Dinsdag is de brief verzonden aan de direct omwonenden die voor de Burenregeling in aanmerking komen. Daarin staat welke persoonlijke tegemoetkoming zij kunnen verwachten als de turbines eenmaal draaien. Zorgvuldig proces Via de Burenregeling ontvangen direct omwonenden, die binnen een straal van 1250 meter van één of meerdere turbines komen te wonen, een vergoeding. Daarbij geldt: hoe korter de afstand tot de dichtstbijzijnde turbine, hoe h Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 4 juli 2016

ECN vervangt windmolen op testveld

ECN turbineEen van de windmolens op het testveld van ECN aan de Schervenweg in Wieringerwerf is onlangs vervangen. Het gaat hierbij om een prototype van windmolenfabrikant GE waaraan ECN in de komende periode diverse metingen gaat verrichten. Voor GE zijn de meetresultaten van belang voor de verdere ontwikkeling van hun windturbines. Het nieuwe prototype is met zijn rotordiameter van 130 meter en zijn ashoog Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 15 juni 2016

Akkoord Burenregeling Windpark Wieringermeer

Oorspronkelijke budget met ruim 40% verhoogd

De Initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, hebben overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. De Burenregeling is onderdeel van het Polderprofijtplan van Windpark Wieringermeer en is in het leven geroepen om direct omwonenden mee te laten delen in de opbrengsten van het windpark. Het te verdelen bedrag is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de omwonenden in de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 7 juni 2016

Open Winddag Windpark Wieringermeer

Van windmolenexcursie tot pop-up camping
Windpark Wieringermeer doet op zaterdag 18 juni mee aan de Open Winddag, een initiatief van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). Wilt u meer te weten komen over windenergie, in een molen kijken of zelfs onder een windmolen kamperen? Kom dan vooral langs! Wie deze dag de mooiste windselfie maakt, wint bovendien een rondvlucht boven de Wieringermeer. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn zowel de huidige molens als de toekomstige locaties van Windpark Wieringermeer rechtstreeks te bezoeken. Vanaf 11.00 uur start een pendeldienst die in totaal vier locaties aandoet. Het startpunt is bezoekboerderij Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 4 mei 2016

Groen licht voor Windpark Wieringermeer

Na een positieve uitspraak van de Raad van State vandaag, kan begonnen worden met de bouw van Windpark Wieringermeer, dat met 99 windturbines een van de grootste windparken op land in Nederland zal worden. De Raad van State heeft besloten het Rijksinpassingsplan (RIP) in stand te laten en de beroepen tegen de vergunningen ongegrond te verklaren. Zitting in januari In januari 2016 zijn twee dagen zittingen geweest bij de Raad van State met betrekking tot het Rijksinpassingsplan en de benodigde vergunningen voor Windpark Wieringermeer. Diverse onderwerpen kwamen daarbij aan bod, variërend van nut en noodzaak van windenergie tot aan de effecten v Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 24 maart 2016

Windmolens Waterkaaptocht krijgen tweede leven in Polen

Eind maart worden zes windmolens aan de Waterkaaptocht in Wieringerwerf verwijderd en krijgen een nieuw leven in Polen. De turbines, die plaats maken voor de nieuwe molens van Windpark Wieringermeer, zijn nog niet aan het einde van hun technische levensduur en kunnen op hun nieuwe plek nog zeker 10 jaar schone energie opwekken. De twee molens aan de Oom Keesweg en de twee noordelijkste molens van de Waterkaaptocht blijven staan. De windmolens aan de Waterkaaptocht zijn de eerste die verkocht zijn. Het is de bedoeling dat dit voor alle oude molens van Nuon gebeurt. De turbines worden met kranen gedemonteerd en in onderdelen op transport gezet. “ Lees meer