Blog

Nieuws

Nieuwsflits 3 augustus 2017

Windkrachtjournaal

Het tweede Windkrachtjournaal staat online! We spreken met een lokale ondernemer, vertellen u alles over de werking van een windmolen, en gaan in gesprek met Gerard van Oostveen van Nuon over de vertraging van hun parkdeel en een eventuele nieuwe bedrijvenmarkt. Bekijk het tweede Windkrachtjournaal via deze link of op onze Facebookpagina. ---

Demontage Oudelandertocht

In de komende weken start de demontage van alle twaalf windturbines aan de Oudelandertocht. De windmolens van Nuon zijn verkocht aan een onderneming uit Litouwen en krijgen een tweede leven in Wit-Rusland en Kazachstan. Het afbreken van de molens is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe turbines van Windpark Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 7 juni 2017

Terinzagelegging fase 5

Vanaf vrijdag 9 juni tot en met donderdag 20 juli liggen de ontwerpbesluiten voor fase 5 van Windpark Wieringermeer ter inzage. Het gaat in deze fase om de volgende ontwerpbesluiten: - Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines; - Omgevingsvergunning twee meetmasten; - WBR (Wet beheer rijkswaterstaatwerken) vergunning tijdelijke afritten A7. U kunt van 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 een zienswijze indienen op de genoemde ontwerpbesluiten. Meer informatie hierover vindt u op de website van RVO. Daar kunt u ook alle stukken inzien. Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbinesLees meer
Nieuws

Nieuwsflits 20 april 2017

Nuon molens vertraagd door netaansluiting

De 50 windmolens van Nuon van Windpark Wieringermeer lopen een vertraging op van zo’n acht maanden. De oorzaak van de vertraging is dat het windpark niet op tijd aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Netwerkbedrijf Liander heeft aangegeven dat aansluiting in juli 2018 bij nader inzien niet haalbaar is. De verwachting is dat de molens rond het eerste kwartaal van 2019 aangesloten kunnen worden. “Voor Nuon betekent deze vertraging een vervelende kink in de kabel. We zijn al jaren bezig met de voorbereidingen en hebben dit voorjaar helaas te horen gekregen dat de netaansluiting vertraagd is. De oorzaak hiervan ligt bij Netwerkbedrijf Liander. Afgel Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 29 maart 2017

Terinzagelegging fase 4

Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage. Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een beroep instellen op de definitieve besluiten voor fase 4. Vergunningen van windturbines In mei 2016 is door de uitspraak van de Raad van State het Inpassingsplan onherroepelijk geworden. Het Inpassingsplan is een bestemmingsplan van, in het geval van Windpark Wieringermeer, het Rijk. Hierin zijn de exacte locaties Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 januari 2017

Veel belangstelling bedrijvenmarkt

Op woensdagavond 26 oktober organiseerden de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer een bedrijvenmarkt in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. Het doel van deze markt was ondernemers uit de regio en de initiatiefnemers met elkaar te laten kennismaken en helder te krijgen of en wat de beide partijen voor elkaar kunnen betekenen rond de bouw van het park. Diverse oproepen in de lokale media leidde tot een flink aantal deelnemers: meer dan twintig bedrijven meldden zich aan en Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 11 november 2016

Terinzagelegging stukken fase 4

Van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2016 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 4. Het gaat om een aantal ontwerpbesluiten: een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde  Flora en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. Op de website van RVO vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende besluiten. Via Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 20 september

Aankondiging bedrijvenmarkt Windpark Wieringermeer

Voor de constructie en exploitatie van Windpark Wieringermeer zoeken ECN, Nuon en Windcollectief Wieringermeer samenwerking met lokale bedrijven. Samen organiseren ze daarom op woensdag 26 oktober een bedrijvenmarkt. Via deze weg een oproep aan lokale bedrijven die interesse hebben, om zich hiervoor aan te melden. Programma De avond start om 20:00 uur in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 te Wieringerwerf. Na een presentatie over de constructie van het windpark vindt in dezelfde zaal een informatiemarkt plaats. Lokale bedrijven krijgen daar de gelegenheid met de drie initiatiefnemers in gesprek te gaan, vragen te stel Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 1 september 2016

Brief Burenregeling verzonden

Afgelopen juni hebben de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. Dinsdag is de brief verzonden aan de direct omwonenden die voor de Burenregeling in aanmerking komen. Daarin staat welke persoonlijke tegemoetkoming zij kunnen verwachten als de turbines eenmaal draaien. Zorgvuldig proces Via de Burenregeling ontvangen direct omwonenden, die binnen een straal van 1250 meter van één of meerdere turbines komen te wonen, een vergoeding. Daarbij geldt: hoe korter de afstand tot de dichtstbijzijnde turbine, hoe h Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 4 juli 2016

ECN vervangt windmolen op testveld

ECN turbineEen van de windmolens op het testveld van ECN aan de Schervenweg in Wieringerwerf is onlangs vervangen. Het gaat hierbij om een prototype van windmolenfabrikant GE waaraan ECN in de komende periode diverse metingen gaat verrichten. Voor GE zijn de meetresultaten van belang voor de verdere ontwikkeling van hun windturbines. Het nieuwe prototype is met zijn rotordiameter van 130 meter en zijn ashoog Lees meer
Nieuws

Nieuwsflits 15 juni 2016

Akkoord Burenregeling Windpark Wieringermeer

Oorspronkelijke budget met ruim 40% verhoogd

De Initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, hebben overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. De Burenregeling is onderdeel van het Polderprofijtplan van Windpark Wieringermeer en is in het leven geroepen om direct omwonenden mee te laten delen in de opbrengsten van het windpark. Het te verdelen bedrag is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de omwonenden in de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Lees meer