Nieuws

24 projecten ontvangen cheque Windfonds Windpark Wieringermeer

Maar liefst 55 verenigingen en andere lokale initiatieven hebben een aanvraag ingediend bij het Windfonds van Windpark Wieringermeer. Op basis van een aantal wegingsfactoren zijn 24 initiatieven geselecteerd voor financiële ondersteuning.

 

Het Windfonds is opgericht door de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst van het windpark gestort in dit fonds. Voor het jaar 2024 is een budget van zo’n € 100.000,- euro beschikbaar gesteld.

 

Recordaantal aanvragen

Het bestuur was onder de indruk van het aantal aanvragen, de inhoud en de kwaliteit ervan. Een recordaantal van maar liefst 55 verenigingen en lokale initiatieven hebben voor een bedrag van ruim € 425.888,73 aanvragen ingediend, terwijl het bestuur van het Windfonds een bedrag van € 100.000,- te besteden heeft. De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal wegingsfactoren, waaronder de doelstellingen van het Windfonds, het aantal mensen dat profiteert van het initiatief, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en zichtbaarheid. Aanvragen die een steuntje in de rug opleveren voor het verenigingsleven hadden pré. Daarbij zijn initiatieven die bijdragen aan verbinden en samenzijn in de beoordeling van de aanvraag extra gewaardeerd. Zo scoorde elke aanvraag een aantal punten, op basis waarvan een bedrag is toegekend.

 

Volgend jaar nieuwe kansen

De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd, net als de aanvragers die helaas niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Volgend jaar in januari wordt het Windfonds opnieuw opengesteld. Aanvragers worden dan ook aangemoedigd om dan opnieuw een voorstel in te dienen. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd op de website en Facebookpagina van Windpark Wieringermeer.

 

Op de foto bestuurders van voetbalvereniging DWOW in Wieringerwerf dat vorig jaar een cheque ontving.