Nieuws

11 projecten ontvangen cheque Windfonds Windpark Wieringermeer

Het Windfonds is opgericht door de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst van het windpark gestort in dit fonds. Over het jaar 2022 ging het daarbij om een bedrag van € 75.000,-. Maar liefst 46 verenigingen en andere lokale initiatieven hebben een aanvraag ingediend. Op basis van een aantal wegingsfactoren zijn elf initiatieven geselecteerd voor financiële ondersteuning.

 

Het bestuur was onder de indruk van het aantal aanvragen, de inhoud en de kwaliteit ervan. De 46 verenigingen en lokale initiatieven hebben voor een bedrag van ruim € 349.830,50 aanvragen ingediend, terwijl het bestuur van het Windfonds € 75.000,- te besteden heeft. De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal wegingsfactoren, waaronder de doelstellingen van het Windfonds, het aantal mensen dat profiteert van het initiatief, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en zichtbaarheid. Aanvragen die een steuntje in de rug opleveren voor het verenigingsleven – zeker nu de energieprijzen zo zijn gestegen – zijn in de beoordeling van de aanvraag extra gewaardeerd. Zo scoorde elke aanvraag een aantal punten, op basis waarvan een bedrag is toegekend.

 

Volgend jaar nieuwe kansen

De toegekende bedragen variëren van minimaal € 1.000,00 en maximaal € 10.000,00. De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd, net als de aanvragers die helaas niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Volgend jaar in januari wordt het Windfonds opnieuw opengesteld. Aanvragers worden dan ook aangemoedigd om dan opnieuw een voorstel in te dienen. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd op de website en Facebookpagina van Windpark Wieringermeer.

 

De illustratie geeft een overzicht van de verenigingen en initiatieven die vorig jaar een cheque van het Windfonds ontvingen.