Nieuws

Bouw Windpark Wieringermeer halverwege

De bouw van Windpark Wieringermeer is de laatste maanden gestaag gevorderd. Bij harde wind kunnen de kranen niet draaien en ligt het werk stil. Daar was zo nu en dan sprake van. De momenten waarop wel aan het park gewerkt kon worden, zijn echter optimaal benut. Onlangs werd dan ook een mijlpaal bereikt: de 41ste molen is gebouwd. Dat betekent dat de bouw van het park nu halverwege is. De verwachting is dat dit najaar de laatste molens afgebouwd zijn. Als ook de testfase voorspoedig verloopt, kan Windpark Wieringermeer volgens planning in 2020 volledig in gebruik worden genomen.