Nieuws

Vattenfall over verkopen groene stroom aan Microsoft

“Vattenfall heeft een duidelijke ambitie: fossielvrij leven in één generatie mogelijk maken. Dat begint bij investeren in meer duurzame opwekking, bijvoorbeeld in windenergie.  En daar is soms ook subsidie voor nodig, want stroom van windparken op land is momenteel nog duurder dan fossiele opwek. Zonder subsidie zouden windparken niet zomaar gebouwd kunnen worden. In de klimaatplannen van de overheid spelen deze subsidies dan ook een belangrijke rol om de uitrol van wind en zon op gang te houden totdat deze door schaalvergroting dusdanig goedkoop gebouwd kunnen worden dat subsidies niet meer nodig zijn.

De stroom die de windparken produceren, komt terecht op de elektriciteitsmarkt. Elk Nederlands huishouden of bedrijf kan die stroom kopen en gezinnen die willen overstappen naar groene energie zijn bij ons net zo welkom als grote bedrijven. Dat grote bedrijven willen vergroenen, vinden wij een goede zaak, want daarmee helpen ze de verduurzaming. Ook zakelijk zijn die grote bedrijven belangrijk. De meerjarige contracten die ze afsluiten betekenen inkomstenzekerheid voor windmolenparken, wat helpt om de investeringen te doen die nodig zijn voor de bouw ervan en daarmee de noodzaak voor subsidie te verkleinen. Grote bedrijven helpen op die manier juist mee aan de transitie.

Met de opening van het Prinses Ariane Windpark in de Wieringermeer zetten we een flinke stap in de juiste richting. Er wordt fors meer groene stroom in Nederland opgewekt. Dat het windpark deze stroom alleen levert aan Microsoft is een misvatting. Het park produceert veel meer groene stroom dan het datacenter afneemt, dat komt namelijk overeen met de productie van 50 windmolens. In het park staan 82 windmolens, dus er is nog voldoende stroom over voor anderen. De 82 windmolens van het park leveren jaarlijks ongeveer 1,3 TWh. Om duidelijk te maken hoeveel stroom dat is, vertalen we dat getal naar consumentenverbruik: het park wekt jaarlijks evenveel stroom op als het verbruik van 370.000 huishoudens. Dat wil niet zeggen dat die stroom naar 370.000 huishoudens gaat, ook bedrijven kunnen groene stroom inkopen. 

De omgeving heeft vanaf het eerste uur meegedacht over het ontwerp van het park en het tegengaan van eventuele overlast. Zo is er een Burenregeling, een Windfonds en kent het merendeel van de windmolens financiële eigenaren uit het gebied. Tijdens de bouw is zo veel mogelijk van lokale partners gebruikgemaakt en om overlast van de windmolens voor de lokale zweefvliegclub te vermijden werd een nieuw clubhuis vergoed, op een betere locatie. 

De vraag of de komst van meer datacenters leidt tot zo’n toename van de energievraag dat we die niet kunnen bijbenen met de bouw van windmolenparken is een breder, maatschappelijk debat, dat niet gaat over Vattenfall of het Prinses Ariane Windpark. Vattenfall wil het aanbod van energie vergroenen, de Nederlandse overheid bepaalt het vestigingsklimaat voor bedrijven. In elk geval zijn wij trots op ons windpark en de bijdrage die dit aan de verduurzaming van de Nederlandse energie voorziening levert.”