Nieuws

Aanvraagtermijn Windfonds gesloten

Tot en met 29 februari konden bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. De termijn voor indiening is per 1 maart verlopen. In mei maakt het bestuur van het Windfonds bekend wie er in aanmerking komen voor een bijdrage.

 

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Het windpark is in 2019 voor een klein deel in bedrijf gegaan, dus is er sprake van een kleine opbrengst. De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben desondanks besloten al € 75.000 euro beschikbaar te stellen voor het Windfonds.