Nieuws archief

Nieuwsflits juni 2012

Windkracht Wieringermeer, gemeente en ministerie ondertekenen Green Deal

Volle kracht vooruit met WindplanWieringermeer

WindplanWieringermeer maakt deel uit van de 60 Green Deals die gister in Den Haag werden ondertekend door de ministers Verhagen en Schultz van Haegen.
Namens Windkracht Wieringermeer ondertekenden Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon ondertekenden de Green Deal.

In de Green Deal maken de partijen concrete afspraken over het aanpakken van belemmeringen die duurzame initiatieven in de weg staan. Het Rijk, onder aanvoering van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, spant zich in om knelpunten in de uitvoering van wetgeving voor de realisatie van projecten zoals het WindplanWieringermeer zo veel mogelijk weg te nemen. De partners van Windkracht Wieringermeer ontwikkelen op hun beurt activiteiten die het draagvlak voor en de economische spin-off van het Windplan bevorderen.

Een van de belemmeringen waar gezamenlijk aan wordt gewerkt, is de verplaatsing van het zweefvliegveld in Wieringermeer. Ook staan in de Green Deal afspraken over de uitvoering van de Rijkscoördinatieregeling die op het Windplan van toepassing is. Alle betrokken partijen trachten overeenstemming te bereiken over het plan voordat het ter inzage wordt gelegd.