Nieuws

Nieuwsflits Windpark Wieringermeer 4 april 2018

Nuon opent kantoor in Wieringerwerf

Om de werkzaamheden binnen Windpark Wieringermeer goed te kunnen begeleiden en volgen, heeft Nuon een tijdelijk kantoor gebouwd in Wieringerwerf, aan de Oosterterpweg 14. Alexander Klaassen is aangesteld als sitemanager en hij is uw aanspreekpunt voor vragen over (de ontwikkeling van) Windpark Wieringermeer, waar het over de molens van Nuon gaat. Voor de duur van de bouw is Roel Assies aangesteld als veiligheidsmanager. Binnenkort kunt u nader met hen kennismaken via het Windkrachtjournaal. Voor ECN is Luc Rademakers het aanspreekpunt, hij is Managing Director ECN Wind Energy Facilities B.V.

https://www.nuon.com/activiteiten/windenergie/windpark-wieringermeer/

 

Windmolens in het bos: uniek in Nederland

Eind februari is Nuon gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van vier windmolens in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Dat is bijzonder, want nog niet eerder zijn in Nederland windmolens geplaatst in een bos. De molens maken deel uit van Windpark Wieringermeer.

Om plaats te maken voor de vier windmolens, wordt zo’n 3,5 hectare gekapt van het bos, dat in totaal 550 hectare omvat. Dat gaat niet zomaar. Nuon heeft met de provincie afspraken gemaakt over natuurcompensatie en dit heeft ertoe geleid dat er in een gebied van 4 hectare 20.000 nieuwe bomen worden geplaatst. Dat is dus meer dan het stuk bos dat nu verdwijnt. Verder ligt er een plan om de waterhuishouding van het bos te verbeteren om daarmee ook het leefgebied van dieren en planten te behouden.

Regels
Overigens is de kap en bouw aan allerlei regels gebonden. Zo mogen er geen effecten zijn op de ‘staat van instandhouding’ van soorten en moet de aannemer werken volgens een Ecologisch Werk Protocol om zo negatieve effecten van de werkzaamheden op de flora en fauna te voorkomen. Staatsbosbeheer kijkt mee en bepaalt welke waardevolle bomen moeten blijven staan. Verder laat Staatsbosbeheer de opbrengst van de windmolens terugvloeien naar de natuur en de natuurbeleving.

Broedseizoen
Bij de start van de werkzaamheden is rekening gehouden met het broedseizoen. Ook is onderzocht wat de effecten van de windturbines zijn voor vleermuizen. Al eerder werden te kappen bomen ongeschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen en door vleermuiskasten op te hangen, zijn alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. In periodes dat de dieren het meest actief zijn, staan de molens stil. Gedurende drie jaar wordt onderzocht of dit voldoende is. Meer informatie over de bouw van windmolens in het Robbenoordbos ziet u binnenkort in het Windkrachtjournaal op onze Facebookpagina.

Afsluiting
Tot week 28 (9 juli) is de bouwlocatie van het Robbenoordbos weer open voor publiek. Er vinden in deze periode geen omvangrijke werkzaamheden meer plaats. Incidenteel kunnen er kleine werkzaamheden plaatsvinden. Als dat aan de orde is, worden er hekken en tekstborden geplaatst om bezoekers van het bos te informeren.