Nieuws archief

Nieuwsflits oktober 2012

Geen uitbreiding windmolenparken Wieringermeer

Structuurvisie Windplan Wieringermeer biedt enkel ruitme voor eigen windproject
Onlangs heeft de provincie aangekondigd geen vergunningen af te geven voor nieuwe windprojecten. Eerder verschenen berichten dat Wieringermeer ruimte biedt aan windturbines uit andere projecten uit Noord-Holland, spreekt de gemeente tegen. De polder Wieringermeer biedt, naast realisatie van het Windplan Wieringermeer, geen enkele beleidsruimte voor het plaatsen van windturbines van buiten de polder of de gemeente. Met de realisatie van de structuurvisie Windplan Wieringermeer is de windopgave van de polder Wieringermeer voltooid. We gaan echter bij de provincie wel om planologische ruimte vragen om een aantal knelpunten binnen de gemeentegrens, buiten de polder Wieringermeer op te lossen (overlast gevende solitaire windmolens) en voor het opschalen van bestaande lijnopstellingen.

Structuurvisie Windplan Wieringermeer

De structuurvisie Windplan Wieringermeer, die op 3 november 2011 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Wieringermeer is vastgesteld, biedt enkel ruimte voor realisatie van het Windplan Wieringermeer. Het Windplan omvat de opschaling van bestaande lijnopstellingen, de uitbreiding van het windturbinetestpark van het ECN en de herstructurering van de 35 solitaire windturbines in de polder. Zowel de provincie Noord-Holland als de Rijksoverheid hebben zich hier in 2010 met een convenant en een instemming met de gemeentelijke structuurvisie aan gebonden.

Green Deal

Op 14 juni 2012 hebben partijen dit opnieuw onderschreven met de ondertekening van de Green Deal. Daarnaast respecteert de gemeente de huidige planologische rechten om windturbines te vervangen of op te schalen. Op dit moment onderzoeken de uitvoerders van de structuurvisie Windplan Wieringermeer (Windkracht Wieringermeer, bestaande uit ECN, NUON en Windcollectief Wieringermeer) de haalbaarheid van het project.