Nieuws archief

Nieuwsflits juli (2) 2012

Voorbereidingsbesluit provincie geen gevolgen voor Windplan Wieringermeer

De provincie Noord-Holland geeft voorlopig geen vergunningen af voor het plaatsen van windmolens. Het ruimtelijke beleid is voor een half jaar bevroren in afwachting van nieuw provinciaal beleid. Dit heeft echter geen gevolgen voor Windplan Wieringermeer omdat het Rijk verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvragen. Het Windplan Wieringermeer valt onder deze rijkscoördinatieregeling. De eerder gemaakte afspraken die de provincie met het Rijk, de gemeente Hollands Kroon en Windkracht Wieringermeer heeft gemaakt over het Windplan Wieringermeer komen zij na. Eveneens de afspraak met het Rijk om een opgesteld vermogen van 430 MW te realiseren. Binnenkort stuurt de provincie een brief aan de gemeente Hollands Kroon waarin het provinciale standpunt over het windplan Wieringermeer nader wordt uitgelegd.