Nieuws archief

Nieuwsflits augustus 2012

Windkracht Wieringermeer laat onderzoek doen naar vleermuizen boven het Robbenoordbos

Momenteel onderzoekt Windkracht Wieringermeer wat de te verwachten natuureffecten zijn van windturbines op flora en de fauna in de polder Wieringermeer en het Robbenoordbos. Er wordt onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten. Binnen de structuurvisie Windplan Wieringermeer is namelijk de mogelijkheid om binnen een bepaalde zone aan de oostzijde (langs de A7) enkele windturbines in het Robbenoordbos te plaatsen.

In Nederland is er niet eerder onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten boven een bosgebied en wat de effecten zijn van windturbines op deze soorten. De zendmast in het Robbenoordbos biedt een unieke kans om dit met speciale apparatuur te onderzoeken. Daarom worden er begin augustus twee zogenaamde batdetectors op de mast geplaatst. Deze batdetectors kunnen in de periode augustus tot en met oktober vliegbewegingen van verschillende soorten vleermuizen detecteren.

Eén kast hangt ter hoogte van de kruinen van de bomen en één kast hangt op circa 118 meter hoogte. Daarnaast worden, in het kader van een landelijk vleermuisonderzoek, tegelijkertijd batdetectors geplaatst op een windturbine langs de Waterkaaptocht nabij het Robbenoordbos. ‘Het onderzoeksbureau Bureau Waardenburg wil hiermee meer inzicht verkrijgen in de verschillen tussen vlieggedrag van vleermuissoorten in en buiten het bos. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in november bekend zijn.

Automatische vleermuisdetectie

Automatische vleermuisdetectie op 118 m hoogte is een unicum, in Nederland en waarschijnlijk in Europa. Het zal ons niet alleen over de lokale omstandigheden informatie geven die voor Windplan Wieringermeer nuttig is. Ook levert het een uniek beeld van vleermuis activiteit op grotere hoogte in de periode dat soorten op trek langs komen.