Nieuws

Nieuwsflits 7 juni 2017

Terinzagelegging fase 5

Vanaf vrijdag 9 juni tot en met donderdag 20 juli liggen de ontwerpbesluiten voor fase 5 van Windpark Wieringermeer ter inzage. Het gaat in deze fase om de volgende ontwerpbesluiten:
– Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines;
– Omgevingsvergunning twee meetmasten;
– WBR (Wet beheer rijkswaterstaatwerken) vergunning tijdelijke afritten A7.

U kunt van 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 een zienswijze indienen op de genoemde ontwerpbesluiten. Meer informatie hierover vindt u op de website van RVO. Daar kunt u ook alle stukken inzien.

Omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines
In de Nieuwsflits van 29 maart 2017 hebben wij bericht over de omgevingsvergunningen bouw en milieu van turbines. Door op de link te klikken kunt u deze informatie nog eens nalezen.

Omgevingsvergunning twee meetmasten
Nuon wil windmeetmasten realiseren om het windpark optimaal te laten functioneren. De meetmasten verzamelen gegevens over windsnelheid, windrichting, temperatuur en drukverschillen in de omgeving van het windpark. Nuon gebruikt deze gegevens om de instellingen van het windpark aan te passen aan de windomstandigheden. Op deze wijze draagt een windmeetmast bij aan het verbeteren van het rendement van het windpark en het voldoen aan wet- en regelgeving voor geluid en slagschaduw.

WBR vergunning tijdelijke afritten A7
Voor de aanleg van het windpark van Nuon wordt de mogelijkheid gecreƫerd om voor exceptionele (grote of zware) transporten tijdelijke afritten van de A7 te maken. Dit omdat eventueel het bestaande wegennet daarvoor niet kan worden gebruikt.

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met Bureau Energieprojecten op 070-3798979.