Nieuws

Nieuwsflits 4 december

Zitting Raad van State

Windpark Wieringermeer heeft begin mei 2015 definitief vergunningen verkregen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder. Ook het Rijksinpassingsplan is vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan het windpark. Belanghebbenden konden van zaterdag 9 mei tot en met vrijdag 19 juni in beroep gaan tegen een of meer van deze besluiten bij de Raad van State . Op dinsdag 12 en woensdag 13 januari 2016 worden de ingediende beroepen tijdens een zitting bij de Raad van State behandeld. De uitspraak wordt zes tot twaalf weken na de zitting verwacht, tussen begin maart en begin april 2016.

Terinzagelegging besluiten fase 3

Van vrijdag 13 november tot en met maandag 28 december 2015 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 3. Het gaat om een waterwetvergunning en een omgevingsvergunning. De ontwerpen van bovenstaande besluiten hebben van vrijdag 3 juli tot en met donderdag 13 augustus 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van die terinzagelegging is één zienswijze naar voren gebracht. Daarna zijn, rekening houdend met de ingediende zienswijze, de besluiten over fase 3 genomen. Via deze link vindt u meer informatie over de terinzagelegging.

Burenregeling

Naar aanleiding van de peiling tijdens de omwonendenbijeenkomst van 2 september zijn de initiatiefnemers en de Omgevingsraad opnieuw in gesprek gegaan over de Burenregeling van Windpark Wieringermeer. Inmiddels is een overeenkomst in zicht. Zodra de definitieve Burenregeling bekend is, wordt dit aan de omwonenden en omgeving bekend gemaakt.