Nieuws

Nieuwsflits 31 maart 2015

Winnaars nemen Polderpakket in ontvangst

Tussen 13 december 2014 en 25 januari 2015 hebben zo’n 140 mensen het poldermolenonderzoek ingevuld. Als dank voor de deelname zijn er drie Polderpakketten verloot, die in Wieringerwerf en Slootdorp uitgedeeld zijn aan de winnaars. Het pakket bevat allerlei versproducten uit de polder, zoals appels, groenten en knoflook. We wensen de winnaars veel (eet)plezier!

Filmverslag Winddag

Op zaterdag 13 december vond de Winddag plaats in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Hier kon u een lezing bijwonen van Helga van Leur, de windmolens audiovisueel ervaren, een zienswijze indienen en alles te weten komen over de ontwerpvergunningen, besluiten en andere zaken rondom Windpark Wieringermeer. Van de dag is een filmimpressie gemaakt, die nu op onze website  staat. Klik op deze link om de film direct te bekijken.

Inspraakbundel gepubliceerd

Van 5 december 2014 tot en met 19 januari 2015 lagen het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en de MER van Windpark Wieringermeer ter inzage. Hierop zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 184 zienswijzen binnengekomen, waarvan 164 uniek. Ook zijn er vijf reacties ontvangen. De zienswijzen en de reacties zijn integraal opgenomen in de inspraakbundel. Die kunt u downloaden via de website van RVO.

Verhuizing zweefvliegveld

De procedure voor de verhuizing van het zweefvliegveld naar de Hippolytushoeverweg is gereed. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarmee de omgevingsvergunning verstrekt kan worden. Daarnaast heeft Provinciale Staten ingestemd met de Luchthavenregeling. Het nieuwe zweefvliegveld krijgt een lengte van 1200 meter, ruim 200 meter langer dan de huidige locatie. Op 17 april organiseert Zweefvliegclub Den Helder een Burendag, om de oude én de nieuwe buren te informeren.