Nieuws

Nieuwsflits 3 augustus 2017

Windkrachtjournaal

Het tweede Windkrachtjournaal staat online! We spreken met een lokale ondernemer, vertellen u alles over de werking van een windmolen, en gaan in gesprek met Gerard van Oostveen van Nuon over de vertraging van hun parkdeel en een eventuele nieuwe bedrijvenmarkt. Bekijk het tweede Windkrachtjournaal via deze link of op onze Facebookpagina.

Demontage Oudelandertocht

In de komende weken start de demontage van alle twaalf windturbines aan de Oudelandertocht. De windmolens van Nuon zijn verkocht aan een onderneming uit Litouwen en krijgen een tweede leven in Wit-Rusland en Kazachstan. Het afbreken van de molens is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe turbines van Windpark Wieringermeer.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en nemen ongeveer twee maanden in beslag. Bij slecht weer of bij stevige wind kan het gebeuren dat de werkzaamheden uitlopen. De direct omwonenden van de Oudelandertocht hebben inmiddels bericht ontvangen over de geplande werkzaamheden.

Demontage andere tochten

Na de Oudelandertocht zijn de molens aan de Groettocht aan de beurt voor demontage. De afbraak van de drie molens zal zo’n zes tot acht weken in beslag nemen. Ook worden er bij de Waterkaaptocht twee turbines gedemonteerd. De planning hiervan is nog niet bekend, maar zodra we hier meer van weten stellen we u hiervan op de hoogte.


Vernieuwde planning

Zoals u in het Windkrachtjournaal zag, zullen de werkzaamheden in het Nuon-gedeelte van Windpark Wieringermeer iets later plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Inmiddels is de nieuwe planning van de netaansluiting, bouwactiviteiten en oplevering van het park bekend. De eerste werkzaamheden beginnen in kwartaal 2 van 2018; het aanleggen van wegen en kabels en het graven van funderingen (de zogenaamde civiele werkzaamheden). U vindt de volledige planning in de tijdlijn op de homepagina van www.windparkwieringermeer.nl.