Nieuws

Nieuwsflits 24 maart 2016

Windmolens Waterkaaptocht krijgen tweede leven in Polen

Eind maart worden zes windmolens aan de Waterkaaptocht in Wieringerwerf verwijderd en krijgen een nieuw leven in Polen. De turbines, die plaats maken voor de nieuwe molens van Windpark Wieringermeer, zijn nog niet aan het einde van hun technische levensduur en kunnen op hun nieuwe plek nog zeker 10 jaar schone energie opwekken. De twee molens aan de Oom Keesweg en de twee noordelijkste molens van de Waterkaaptocht blijven staan. De windmolens aan de Waterkaaptocht zijn de eerste die verkocht zijn. Het is de bedoeling dat dit voor alle oude molens van Nuon gebeurt.

De turbines worden met kranen gedemonteerd en in onderdelen op transport gezet. “De koper moet aan strenge eisen voor milieu en veiligheid voldoen,” vertelt Mark Pruissen, projectleider bij Nuon voor het verwijderen de molens, “daar zien wij streng op toe. De hinder voor de omgeving is zeer beperkt.” Het afbreken van de molens start op 29 maart en neemt twee weken in beslag.