Nieuws

Nieuwsflits 17 december 2014

Geslaagde Winddag

Op zaterdag 13 december opende de Cultuurschuur in Wieringerwerf haar deuren voor de Winddag van Windpark Wieringermeer. Ruim 500 mensen kwamen langs om de vergunningen, het inpassingsplan en de milieueffectrapportage in te zien, de windmolens audiovisueel te ervaren, een zienswijze in te dienen, naar de lezing van Helga van Leur te luisteren, te leren over slagschaduw of op excursie naar een windturbine van ECN te gaan. De jeugd vermaakte zich prima in het WindWetenschapsCentrum en de kleintjes konden naar hartenlust knutselen in de kinderopvang. De bezoekers kwamen op de informatiemarkt alles te weten over de locaties van de windmolens en wat ze opleveren. Verder waren er diverse presentaties. In de Burenlounge gingen de leden van de Omgevingsraad in gesprek met omwonenden over de invulling van de Burenregeling. Het Poldermolenonderzoek werd gelanceerd (zie bericht hieronder) en kennis over windenergie werd getest in de Windquiz. Kortom, een barstensvolle dag! Zie ook het fotoverslag van de dag.

Terinzagelegging

Tijdens de Winddag konden bezoekers bij het ministerie van Economische Zaken al hun vragen stellen over de ontwerp-vergunningen en het ontwerp-inpassingsplan, en kon men een zienswijze indienen. De ontwerpbesluiten over Windpark Wieringermeer liggen nog tot en met 19 januari ter inzage. Tot die datum kunt u dus nog een zienswijze indienen via de website van RVO.

Poldermolenonderzoek

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben het plan opgevat een extra molen te ontwikkelen voor de omgeving. Om uw interesse in deze Poldermolen te peilen, is tijdens de Winddag het Poldermolenonderzoek gelanceerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn, samen met de ingediende zienswijzen, bepalend voor de komst van de molen, dus geef vooral uw mening! Klik hier om direct naar het onderzoek te gaan. Deelnemers maken kans op een leuke prijs! Via de pagina Poldermolen vindt u meer informatie over de molen.