Nieuws

Nieuwsflits 15 juni 2016

Akkoord Burenregeling Windpark Wieringermeer

Oorspronkelijke budget met ruim 40% verhoogd

De Initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, hebben overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. De Burenregeling is onderdeel van het Polderprofijtplan van Windpark Wieringermeer en is in het leven geroepen om direct omwonenden mee te laten delen in de opbrengsten van het windpark. Het te verdelen bedrag is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de omwonenden in de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) ondersteunde de omwonenden tijdens de gesprekken met de initiatiefnemers.

De uitkomst van de onderhandelingen is dat het budget met ruim 40% is verhoogd tot € 429.000 per jaar, te verdelen over ongeveer 330 huishoudens. Floris Groenendijk, namens de omwonenden: “Met het oorspronkelijke budget kwamen we niet tot een goede verdeling voor de inwoners van het gebied. Het was een taai proces, maar we zijn tevreden dat we dit eruit hebben kunnen slepen.” Rob Rietveld van de NLVOW voegt daaraan toe: “De totstandkoming van de regeling is een goed voorbeeld van hoe initiatiefnemers en omwonenden van een windpark samen tot goede afspraken kunnen komen.” Gerard van Oostveen, projectdirecteur namens Nuon, sluit zich hierbij aan. “Windpark Wieringermeer is het eerste project dat heeft gewerkt met een Omgevingsraad. De eerste afspraken zijn gemaakt en ook in de volgende fases blijven we de constructieve samenwerking voortzetten.”

Windbonus

Via de Burenregeling ontvangen omwonenden binnen 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag, dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangt men meer, maar bij minder wind niet minder. De omwonenden die in aanmerking komen voor de regeling, ontvangen binnen enkele weken een brief met daarin hun individuele bedrag. De Burenregeling is verbonden aan woningen: bij verhuizing gaat het recht op de regeling over op de nieuwe bewoners. De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens operationeel zijn.

Polderprofijtplan

De Burenregeling maakt onderdeel uit van het Polderprofijtplan van Windpark Wieringermeer, met daarin ook een Windfonds dat jaarlijks ongeveer € 100.000 beschikbaar stelt voor maatschappelijke initiatieven in en rond de Wieringermeerpolder. Het Polderprofijtplan en de bedragen daarin zijn tot stand gekomen op basis van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land. De Omgevingsraad is een overlegorgaan waarin omwonenden, lokale organisaties en initiatiefnemers met elkaar in gesprek zijn over het windpark en de inrichting van onder andere de Burenregeling.

Vervolg

In januari vond de zitting plaats bij de Raad van State over het Rijksinpassingsplan (RIP) en de benodigde vergunningen voor Windpark Wieringermeer. In mei 2016 zijn deze na een positieve uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Hiermee start voor het windpark een nieuwe fase, waarin onder andere gewerkt wordt aan netinpassing, turbine-aankoop en stroomcontracten. De drie initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer – Nuon en vennoten, ECN en Windcollectief Wieringermeer – volgen in deze fase elk hun eigen tijdpad.