Nieuws

Nieuwsflits 14 januari 2016

Raad van State buigt zich over beroepen

Hier huist de Raad van State in Den Haag
Hier huist de Raad van State in Den Haag

Op 12 en 13 januari behandelde de Raad van State diverse beroepen die zijn ingediend op het Rijksinpassingsplan, en ook andere besluiten en vergunningen voor Windpark Wieringermeer. De zitting trok op de eerste dag ruim zestig belangstellenden. Naast vertegenwoordigers van de initiatiefnemers, waren zo’n twintig burgers uit de Wieringermeer afgereisd naar Den Haag. Twee groepen met tegengestelde belangen, en toch was de sfeer ontspannen.

Alle bekende onderwerpen passeerden voor een laatste keer de revue. Op de 12de onder meer de toepassing van de Rijkscoƶrdinatieregeling, natuur (vooral vogels), participatie en landschap. De Staatsraden – zoals de rechters van de Raad van State worden genoemd – stonden uitgebreid stil bij geluid en slagschaduw; ingewikkelde onderwerpen waar veel mensen zich zorgen over maken. Op 13 januari kwamen straalpaden, privaatrechtelijke belemmeringen en de verplaatsing van het zweefvliegveld aan bod. Daar was duidelijk minder publieke belangstelling voor.

De Staatsraden vroegen betrokkenen, indieners van beroepen, in enkele gevallen om specifieke toelichting waarna de betrokken overheden en initiatiefnemers gelegenheid kregen tot verweer of uitleg. Dat gaf zeker de indruk dat zorgvuldig te werk werd gegaan.

Vanwege de omvang en de complexiteit van de zaak, neemt de Raad van State de tijd voor de behandeling van deze zaak. We hopen dat de uitspraak binnen twaalf weken volgt. Natuurlijk houden wij u op de hoogte.