Nieuws

Nieuwsflits 11 november 2016

Terinzagelegging stukken fase 4

Van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2016 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 4. Het gaat om een aantal ontwerpbesluiten: een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde  Flora en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. Op de website van RVO vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende besluiten. Via deze pagina kunt u de stukken direct inzien. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Windpark Wieringermeer op de website van RVO  of contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

---

Inloopbijeenkomst zonne-energie

Nuon heeft plannen om bij de windmolens van windpark Wieringermeer ook zonnepanelen te plaatsen. Het gaat om 27,5 MW aan zonnepanelen, dat zijn zo’n 105.000 panelen die bij elkaar energie kunnen leveren voor 10.000 huishoudens. Via een pilot in het gebied wordt bestudeerd wat mogelijk is om zonne-energie te combineren met windenergie; ook wordt het voor omwonenden mogelijk om financieel te participeren.

Kom langs en praat mee!

Wilt u meer weten over de plannen en de mogelijkheid tot investeren? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op maandag 21 november in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. Tussen 19:00 en 21:00 uur kunt u elk moment binnenlopen; medewerkers van Nuon zijn aanwezig om u alles te vertellen over de pilot, en crowdfundingorganisatie One Planet Crowd vertelt u meer over participeren. Alle vragen en suggesties zijn welkom, dus kom vooral langs en praat mee!