Nieuws

Nieuwsflits 10 september

Windpark Wieringermeer krijgt SDE subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend aan Windpark Wieringermeer. ‘De toekenning is een nieuwe en cruciale mijlpaal voor de ontwikkeling van het windpark’, stelt Gerard van Oostveen, projectdirecteur namens Nuon voor het windpark. ‘Met de toekenning zeggen – na eerder dit jaar de vergunningverleners – nu ook de rekenmeesters van de overheid dat Windpark Wieringermeer een waardevolle investering is in duurzame energie.’

Lees hier het hele persbericht.

Omwonendenbijeenkomst

De afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers en een afvaardiging van de omwonenden en omgeving (de Omgevingsraad) onderhandeld over de Burenregeling van Windpark Wieringermeer. Daarin staat beschreven hoe het participatiebudget van het windpark verdeeld zou kunnen worden. Om te peilen in hoeverre de direct omwonenden het eens zijn met de conceptversie die er nu ligt, organiseerde de Omgevingsraad op 2 september twee omwonendenbijeenkomsten. De meningen werden aan de hand van een aantal stellingen gepeild en op basis van de uitslag wordt bepaald of de Burenregeling (in zijn huidige vorm) doorgang kan vinden. De uitslag van de peiling wordt over twee weken verwacht.