Nieuws

Nieuwsflits 10 september 2014

Vergunningen Windpark Wieringermeer aangevraagd

Gisteren hebben Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer hun vergunningsaanvragen ingediend voor de bouw van Windpark Wieringermeer. Deze hebben betrekking op de exacte bouwlocaties en de diverse typen windturbines. De gemeente Hollands Kroon zal, binnen de Rijkscoƶrdinatieregeling, besluiten over de ingediende vergunningsaanvragen.

Ter inzagelegging
Na beoordeling door de gemeente worden de ontwerp-vergunningen samen met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dat aan het einde van dit najaar. Burgers, omliggende gemeenten, instellingen, verenigingen en alle andere belanghebbenden kunnen dan bij het ministerie van Economische Zaken een zienswijze indienen. Zodra er meer informatie bekend is, wordt u hier via de Nieuwsflits, advertenties en de website van Windpark Wieringermeer van op de hoogte gesteld.

Het persbericht over de vergunningsaanvragen is via deze link te downloaden.

Bijeenkomst Omgevingsraad

Vanavond vindt de derde bijeenkomst van de Omgevingsraad plaats in Wieringerwerf. Tijdens deze avond zal worden stilgestaan bij het overlijden van Guust Moors. Hij zal door alle aanwezigen worden gemist en herdacht.

De Omgevingsraad spreekt vanavond ook over een nieuwe voorzitter van de raad. Ten slotte staat het Participatieplan op de agenda.