Nieuws

Nieuwsflits 1 september 2016

Brief Burenregeling verzonden

Afgelopen juni hebben de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer en omwonenden van het windpark, verenigd in de Omgevingsraad, overeenstemming bereikt over de hoogte en verdeling van de zogenaamde Burenregeling. Dinsdag is de brief verzonden aan de direct omwonenden die voor de Burenregeling in aanmerking komen. Daarin staat welke persoonlijke tegemoetkoming zij kunnen verwachten als de turbines eenmaal draaien.

Zorgvuldig proces
Via de Burenregeling ontvangen direct omwonenden, die binnen een straal van 1250 meter van één of meerdere turbines komen te wonen, een vergoeding. Daarbij geldt: hoe korter de afstand tot de dichtstbijzijnde turbine, hoe hoger de vergoeding. Ook telt mee hoeveel turbines er in de buurt van de woning staan. Het opstellen van de definitieve adressen- en afstandenlijst bleek een flinke klus, en moest daarnaast zorgvuldig gebeuren. De initiatiefnemers en omgevingsraad hebben daarom langer de tijd genomen om het proces zorgvuldig af te ronden, dan de ‘enkele weken’ die in eerste instantie genoemd waren in het persbericht.

Inwerkingtreding
Wanneer de Burenregeling precies start, is voor iedere bewoner anders. De startdatum hangt namelijk samen met de inwerkingtreding van de turbines waarvoor vergoeding wordt ontvangen. De initiatiefnemers volgen vanaf nu ieder hun eigen traject: het kan dus zijn dat sommige molens eerder operationeel zijn dan andere. Omwonenden kunnen via de website zelf in de gaten houden hoe de bouw van de voor hen relevante turbines verloopt. Daarnaast nemen de initiatiefnemers contact op met de relevante woningen als de molens bijna in werking treden.

Groot gebied
In totaal komen er 317 woningen in aanmerking voor de Burenregeling. Alleen woningen in het buitengebied die binnen een straal van 1250 van een turbine staan, doen mee met de regeling. Daarnaast is de Burenregeling bedoeld voor bewoners die verder op nog geen andere manier (bijvoorbeeld via een grondvergoeding) inkomsten ontvangen uit het park. De vergoeding is adres gebonden; wie geen brief heeft ontvangen, kan er vanuit gaan dat zijn adres niet in aanmerking komt voor de Burenregeling.

Meer weten?
Voor vragen over de Burenregeling kunt u een mailtje sturen naar de Omgevingsraad (omgevingsraad@windparkwieringermeer.nl) of naar info@windparkwieringermeer.nl.