Nieuws archief

Nieuwsflis april 2012

Ontwikkelaars Windkracht Wieringermeer aan zet

De ontwikkelingen rondom het Windplan Wieringermeer zijn nog steeds in volle gang!

De ontwikkelaars die het plan willen uitvoeren zijn verenigd in ‘Windkracht Wieringermeer’.

De volgende partijen behoren hierbij: energiebedrijf Nuon en vennoten, het ECN en het Windcollectief Wieringermeer.
Zij gaan nu aan de slag om een concreet projectplan te maken op basis van de in november vastgestelde structuurvisie*.

Over zowel de voorbereiding en uitvoering van het Windplan Wieringermeer als over de realisatie van de participatie
daarbij maken zij afspraken met de Rijksoverheid, provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon.

Het streven is om eind 2012 het projectplan in te dienen.

*De structuurvisie en de beleidsnotitie participatie is op 3 november 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Wieringermeer.