Nieuws

Eerste windturbines in Windpark Wieringermeer leveren stroom

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van Windpark Wieringermeer. Inmiddels zijn talloze kilometers kabels en wegen aangelegd, funderingen en kraanopstelplaatsen gerealiseerd, en meer dan twintig windturbines overeind gezet. De eerste tien turbines leveren stroom en dat worden er elke dag meer. Daarmee worden flinke stappen gezet in de realisatie. Overigens bevinden de turbines die stroom leveren zich nog in de testfase, het kan nog wel een paar weken duren voordat ze officieel in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal het windpark in de loop van 2020 volledig gerealiseerd zijn.