Nieuws archief

Alliantiefabriek Windplan Wieringermeer.

Alliantiefabriek Windplan Wieringermeer.
Op 15 september vindt de eerste alliantiefabriek Windplan Wieringermeer plaatst in het Joods werkdorp. De Alliantiefabriek is een vervolg op het participatielab dat plaatsvond tijdens het windweekend 2011 in april.

Maatschappelijk rendement én economische spin off.
De Alliantiefabriek is een bijeenkomst waarbij partijen uit verschillende werkvelden samenkomen. Doel is om in gezamenlijkheid aan concepten en allianties te werken die maatschappelijk rendement én economische spin off binnen het Windplan Wieringermeer combineren. Genodigden voor de Alliantiefabriek Windplan Wieringermeer bestaan uit groot bedrijfsleven, KvK, MKB, bewoners, woningbouwcorporaties, vormgevers, architecten, evenementenbureaus, gemeenten, Provincie etc.

Werkwijze
De Alliantiefabriek is een werkwijze, ontwikkeld door Berenschot, om op specifieke thema’s allianties te smeden tussen andersoortige partijen. Veel bedrijven, organisaties en individuen zijn zich goed bewust van hun vraag, van wat ze zelf willen. Ze weten minder goed wat ze te bieden hebben, hun ‘verborgen’ aanbod. Daardoor blijft er veel aanbod als onbenut potentieel op plank liggen. De Alliantiefabriek stimuleert partijen om op een andere manier naar hun eigen rol en aanbod te kijken. Tijdens de bijeenkomst wordt het aanbod in de Alliantiefabriek opgewerkt en als grondstof gebruikt voor nieuwe allianties of product-markt combinaties. Allianties worden vastgelegd in een Alliantieakkoord, voorzien van een trekker en met champagne beklonken. Om de duurzaamheid van de allianties te vergroten zijn er twee follow-upbijeenkomsten en worden de allianties door ons gevolgd en (inhoudelijk) ondersteund. Tijdens de follow-up bijeenkomsten wordt de voortgang van de allianties gedeeld en worden allianties verder versterkt. Tijdens de follow-up worden ook nieuwe partijen betrokken die in de Alliantiefabriek als waardevol zijn aangemerkt.