logo windpark wieringermeer 400px
Wind_illu_2018 header

Stichting Windloket Wieringermeer opgericht

Onlangs is het Windloket Wieringermeer van Windpark Wieringermeer opgericht. Het Windloket heeft twee belangrijke taken: het uitkeren van de Burenregeling en het honoreren van projecten die worden ingediend bij het Windfonds.

Burenregeling
Bij de totstandkoming van het windpark is, in overleg met de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer, de Burenregeling ontwikkeld. Het doel hiervan is om de directe omgeving te laten meeprofiteren. Via deze regeling ontvangen omwonenden binnen een straal van 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag. De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens operationeel zijn. Dat is naar verwachting in 2019. De eerste betalingen volgen dan in 2020. Later dit jaar krijgen alle betrokken omwonenden hierover bericht.

Windfonds
Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen binnen een straal 3,5 km rondom de Wieringermeerpolder kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking komen. Het bestuur van het Windloket bepaalt welke projecten subsidie krijgen toegekend. Voorstellen voor projecten kunnen vanaf de opening van het park worden ingediend.

Samenstelling bestuur
Het bestuur wordt geleid door voorzitter Hans Esselink, hij is voorgedragen door de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer. De ontwikkelaars van het windpark hebben Nico Beemsterboer voorgedragen als secretaris, en Karin Beets-Van Oers als penningmeester. De officiële oprichters van het Windfonds zijn Theo Groot, wethouder van de Gemeente Hollands Kroon, Gerard van Oostveen directeur ontwikkeling Wind op Land Nederland namens Vattenfall en Luc Rademakers, directeur van ECN Wind Energy Facilities.

Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie over de het Windloket, de Burenregeling, het Windfonds en andere feiten over Windpark Wieringermeer vindt u op www.windparkwieringermeer.nl.
Foto bestuur

Windkrachtjournaal over transporten

Op de Facebookpagina van Windpark Wieringermeer is een nieuwe editie van het Windkrachtjournaal gepost. Dit keer gaat het over het transport van de windturbineonderdelen. Margot Kromhout van Vattenfall geeft tekst en uitleg: https://www.facebook.com/windparkwieringermeer/.
Foto windkrachtjournaal

Bouw van Windpark Wieringermeer in fase 3

De bouw van Windpark Wieringermeer bevindt zich op dit moment in fase 3. Dat betekent dat de bouw van de windturbines van start is gegaan. De turbines komen in onderdelen aan, via transport over de weg, en worden stap voor stap in elkaar gezet: de torendelen, de gondel en de wieken. De voorinstallatie is al van start gegaan: daarbij worden eerst twee torendelen op elkaar geplaatst. Daarna volgen de overige onderdelen. Naar verwachting staan alle turbines aan het einde van 2019.

Nieuws op de website

Regelmatig plaatsen we nieuws op de website van Windpark Wieringermeer. Om de laatste ontwikkelingen te volgen gaat u naar: https://windparkwieringermeer.nl/blog/.

facebook 
info@windparkwieringermeer.nl